Logowanie

Monitor Polski Nr 28, poz. 343 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2009 r. o nadaniu orderów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-04-28
Data wydania:2009-11-06
Data wejscia w życie:2009-11-06
Data obowiązywania:2010-04-28

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 28, poz. 343 z 2010


Monitor Polski Nr 28                — 1015 —                Poz. 343


343

Rej. 397/2009 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 listopada 2009 r. o nadaniu orderów Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323) odznaczeni zostają: za bohaterską postawę i niezwykłą odwagę wykazaną w ratowaniu życia Żydom podczas II wojny światowej, za wybitne zasługi w obronie godności człowieczeństwa i praw ludzkich KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI pośmiertnie

1. Marchlewicz Bronisław, za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w kraju: KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

2. Mroczkowski Leszek Andrzej, KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

3. Milwid Irena, KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. Szubiński Zbigniew Stanisław, za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej: KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI pośmiertnie

5. Jandziszak Tadeusz, KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

6. Pernach Waldemar Roman,

7. Winnik Jan, KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

8. Huget Radosław Krzysztof,

9. Kucharzyk Krystyna Halina,

10. Mielnik Józefa,

11. Pernach Maria,

12. Scheur Jerzy Antoni,

18. Kępa Jerzy Edward,

19. Soiński Wojciech Ludwik, KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

20. Cierkoński Krzysztof Witold,

21. Godlewska Regina,

22. Gruszczyńska Jadwiga,

23. Wawrzynkowski Marian Mateusz, pośmiertnie

24. Ciepiela Józef Jan,

25. Ślężak Janusz Andrzej, KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

26. Arczyński Wojciech Jan,

27. Bąkowski Andrzej Franciszek,

28. Hermeliński Wojciech Marek,

29. Kęska-Pałka Barbara Teresa,

30. Makowska-Prochera Aleksandra,

31. Milewski Zbigniew Krzysztof,

32. Rafalski Marek,

33. Wiekiera Piotr Rafał,

17. ks. Zych Sylwester, za wybitne zasługi w kształtowaniu państwa prawa, a w szczególności za działalność na rzecz zachowania praworządności w czasach PRL: KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

13. Pyziołek Eugeniusz,

14. Sęktas Tadeusz Wincenty, pośmiertnie

15. Korwin-Mikke Jerzy Stanisław, za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej w dziedzinie nauk prawnych, za zasługi w działalności na rzecz zachowania praworządności w czasach PRL KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

16. Lewaszkiewicz-Petrykowska Biruta Maria, za wybitne zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za kształtowanie postaw patriotycznych i pracę duszpasterską KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI pośmiertnie

Monitor Polski Nr 28                — 1016 —                Poz. 343


pośmiertnie

34. Koprowska Anna Lidia,

35. Radlicki Jan Walery,

36. Zaremba Krystyna Maria, za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz środowisk kombatanckich KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

37. Brzozowska Janina,

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

38. Bartoszewska Zofia, za wybitne osiągnięcia w pracy artystycznej, za zasługi w popularyzowaniu wiedzy o najnowszej historii Polski KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

39. Czerniakowska-Wróbel Alina Wacława.

za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za bohaterski udział w wydarzeniach „Poznańskiego Czerwca ‘56”

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

pobierz plik

Monitor Polski Nr 28, poz. 343 z 2010 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.