Logowanie

Monitor Polski Nr 30, poz. 405 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-04-29
Data wydania:2010-04-19
Data wejscia w życie:2010-04-19
Data obowiązywania:2010-04-29

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 30, poz. 405 z 2010


Monitor Polski Nr 30                — 1103 —                Poz. 405


405

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 19 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 119, poz. 999) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje: §

1. W uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 kwietnia 2003 r. w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej (M. P. Nr 20, poz. 301, z 2004 r. Nr 12, poz. 192 oraz z 2009 r. Nr 81, poz.

1022) w załączniku w § 13 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: „a) uchwały w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego,”. §

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: S. J. Jaworski

pobierz plik

Monitor Polski Nr 30, poz. 405 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 411 z 20102010-04-29

  Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 2010 r. o liczbie, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Sądu Najwyższego

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 410 z 20102010-04-29

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 409 z 20102010-04-29

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 kwietnia 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 408 z 20102010-04-29

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i zasad przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w trakcie głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 407 z 20102010-04-29

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib okręgowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 406 z 20102010-04-29

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie obserwacji przez obserwatorów międzynarodowych wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 30, poz. 404 z 20102010-04-29

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie wzorów protokołów głosowania i protokołu o wynikach głosowania stosowanych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.