Logowanie

Monitor Polski Nr 31, poz. 462 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lutego 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-04-30
Data wydania:2010-02-26
Data wejscia w życie:2010-02-26
Data obowiązywania:2010-04-30

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 31, poz. 462 z 2010


Monitor Polski Nr 31                — 1171 —                Poz. 462


462

Rej. 32/2010 POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 lutego 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323) odznaczeni zostają: za wybitne zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Grobelny Jan,

2. Jędrzejewski Józef Bronisław,

3. Skrzypczak Roman, za zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce: ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

4. Bieliński Paweł Michał,

5. Brzózka Robert Janusz,

6. Ciężki Lech Jan,

7. Dejnek Barbara,

8. Łukowska Anna Teresa,

9. Miłczak Teresa Maria,

10. Pabisiak Karol Jan,

11. Popłoński Marek,

12. Szczęsny Marek Bogdan,

13. Zarębska-Zielińska Krystyna Jadwiga, SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Barwiński Remigiusz Bogdan,

15. Tomaszewski Jerzy Antoni. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

— 1172 —

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Redakcja: Rządowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego al. J. Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa, tel. 22 622-66-56 Skład, druk i kolportaż: Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52; faks 22 694-60-48 Bezpłatna infolinia: 800 287 581 (czynna w godz. 730–1530) www.wydawnictwa.cokprm.gov.pl e-mail: wydawnictwa@cokprm.gov.pl Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa Zam. 1082/W/C/2010

ISSN 0209-214X

Cena 9,00 zł

(w tym 7 % VAT)

pobierz plik

Monitor Polski Nr 31, poz. 462 z 2010 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.