Logowanie

Monitor Polski Nr 35, poz. 496 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2010 r. nr 1131-12-10 o powołaniu zastępcy Prokuratora Generalnego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-05-12
Data wydania:2010-03-31
Data wejscia w życie:2010-03-31
Data obowiązywania:2010-05-12

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 35, poz. 496 z 2010


Monitor Polski Nr 35                — 1821 —                Poz. 496


496

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 marca 2010 r. nr 1131-12-10 o powołaniu zastępcy Prokuratora Generalnego Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777) powołuję Pana Roberta HERNANDA — prokuratora Prokuratury Generalnej na stanowisko zastępcy Prokuratora Generalnego. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Monitor Polski Nr 35, poz. 496 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 500 z 20102010-05-12

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 kwietnia 2010 r. o przyjęciu zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 499 z 20102010-05-12

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 498 z 20102010-05-12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2010 r. nr 112-9-10 o nadaniu stopnia generała dywizji

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 497 z 20102010-05-12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2010 r. nr 112-7-10 o nadaniu stopni oficerskich generała, generała broni, admirała floty, generała dywizji oraz generała brygady

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 495 z 20102010-05-12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2010 r. nr 1131-11-10 o powołaniu zastępcy Prokuratora Generalnego

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 494 z 20102010-05-10

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2010 r. nr 1131-10-10 o powołaniu pierwszego zastepcy Prokuratora Generalnego

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 493 z 20102010-05-12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2010 r. nr 1131-9-10 o powołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 492 z 20102010-05-12

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2010 r. nr 1131-8-10 o powołaniu w skład Państwowej Komisji Wyborczej

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 491 z 20102010-05-12

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 33 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 490 z 20102010-05-12

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 16 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 489 z 20102010-05-12

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 23 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Rzeszowie

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 488 z 20102010-05-12

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności za wykroczenie senatora Wiesława Dobkowskiego

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 487 z 20102010-05-12

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r. w 150. rocznicę urodzin św. Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego (1860-1923)

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 486 z 20102010-05-12

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces

 • Monitor Polski Nr 35, poz. 485 z 20102010-05-12

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie uczczenia pamięci króla Kazimierza Wielkiego w 700. rocznicę Jego urodzin

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.