Logowanie

Monitor Polski Nr 39, poz. 542 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 13 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Senatu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-05-26
Data wydania:2010-05-13
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-05-26

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 39, poz. 542 z 2010


Strona 1 z 24

Monitor Polski Nr 39                — 2061 —                Poz. 542


542

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej — Regulamin Senatu

1. Na podstawie art. 3 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (M. P. Nr 25, poz.

225) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. — Regulamin Senatu (M. P. z 2002 r. Nr 54, poz. 741), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (M. P. Nr 15, poz. 232);

2) uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (M. P. Nr 18, poz. 302);

3) uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (M. P. Nr 65, poz. 894);

4) uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (M. P. Nr 71, poz. 975);

5) uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (M. P. Nr 84, poz. 1201);

6) uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (M. P. Nr 21, poz. 232);

7) uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (M. P. Nr 36, poz. 392);

8) uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (M. P. Nr 85, poz. 859);

9) uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (M. P. Nr 15, poz. 156);

10) uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (M. P. Nr 48, poz. 565);

11) uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (M. P. Nr 86, poz. 925);

12) uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (M. P. Nr 14, poz. 146);

13) uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (M. P. Nr 90, poz. 781);

14) uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (M. P. Nr 62, poz. 818);

15) uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (M. P. Nr 16, poz. 166);

16) uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (M. P. Nr 25, poz. 225).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje:

1) art. 2 i 3 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (M. P. Nr 15, poz. 232), które stanowią: „Art. 2. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy uchwały, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą, z wyjątkiem postępowań w sprawach, o których mowa w art. 22 ust. 2a, w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą, do których stosuje się przepisy dotychczasowe. Art. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) art. 2 i 3 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (M. P. Nr 18, poz. 302), które stanowią: „Art. 2. Do dnia powołania Komisji Spraw Unii Europejskiej jej zadania wykonuje Komisja Spraw Zagranicznych. Art. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

3) art. 2 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (M. P. Nr 65, poz. 894), który stanowi: „Art. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”;

4) art. 2 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (M. P. Nr 71, poz. 975), który stanowi: „Art. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”;

5) art. 2 uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Regulaminu Senatu (M. P. Nr 84, poz. 1201), który stanowi: „Art. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”;

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 39, poz. 542 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 548 z 20102010-05-26

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 547 z 20102010-05-26

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 546 z 20102010-05-26

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 12 maja 2010 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 545 z 20102010-05-26

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 544 z 20102010-05-26

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 543 z 20102010-05-26

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 ustawy o finansach publicznych

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 541 z 20102010-05-26

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 95. rocznicę urodzin ks. Jana Twardowskiego, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 540 z 20102010-05-26

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 100. rocznicę Harcerstwa Polskiego, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 539 z 20102010-05-26

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 538 z 20102010-05-26

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 537 z 20102010-05-26

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 26 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.