Logowanie

Monitor Polski Nr 39, poz. 544 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-05-26
Data wydania:2010-05-12
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-05-26

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 39, poz. 544 z 2010


Strona 1 z 2

Monitor Polski Nr 39                — 2086 —                Poz. 544


544

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych2) Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm.3)) ogłasza się, że Komisja Europejska uznała:

1) za wolny od Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. — Związek Australijski;

2) za wolne od wszystkich szczepów Xanthomonas campestris patogenicznych dla roślin rodzaju Citrus: a) następujące państwa trzecie: — w Europie i w Basenie Morza Śródziemnego: wszystkie uprawiające owoce cytrusowe europejskie państwa trzecie oraz Algierską Republikę Ludowo-Demokratyczną, Arabską Republikę Egiptu, Państwo Izrael, Wielką Libijską Arabską Dżamahiriję Ludowo-Socjalistyczną, Królestwo Marokańskie, Republikę Tunezyjską i Republikę Turcji, — w Afryce: Republikę Południowej Afryki, Republikę Gambii, Republikę Ghany, Republikę Gwinei, Republikę Kenii, Republikę Sudanu, Królestwo Suazi i Republikę Zimbabwe, — w Ameryce Środkowej, w Ameryce Południowej oraz na Wyspach Karaibskich: Wspólnotę Bahamów, Belize, Republikę Chile, Republikę Kolumbii, Republikę Kostaryki, Republikę Kuby, Republikę Ekwadoru, Republikę Hondurasu, Jamajkę, Meksykańskie Stany Zjed1)

noczone, Republikę Nikaragui, Republikę Peru, Republikę Dominikańską, Saint Lucia, Republikę Salwadoru, Republikę Surinamu i Boliwariańską Republikę Wenezueli, — w Oceanii — Nową Zelandię, b) następujące obszary państw trzecich: — w Związku Australijskim stany: Nowa Południowa Walia, Terytorium Północne, Queensland, Australia Południowa, Wiktoria i Australia Zachodnia, — obszar Federacyjnej Republiki Brazylii, z wyjątkiem stanów: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais i Mato Grosso do Sul, — w Stanach Zjednoczonych Ameryki: stany Arizona, Hawaje, Kalifornia, Luizjana i Teksas, terytoria zależne Stanów Zjednoczonych: Guam, Mariany Północne, Samoa Amerykańskie i Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych oraz Puerto Rico, — obszar Wschodniej Republiki Urugwaju, z wyjątkiem departamentów: Salto, Rivera i terytorium departamentu Paysandu — na północ od rzeki Chapicuy;

3) za wolne od Cercospora angolensis Carv. et Mendes następujące państwa trzecie: a) wszystkie uprawiające owoce cytrusowe państwa trzecie w Ameryce Północnej, w Ameryce Środkowej, w Ameryce Południowej, na Wyspach Karaibskich, w Azji (z wyjątkiem Republiki Jemeńskiej), w Europie i w Oceanii, b) wszystkie uprawiające owoce cytrusowe państwa trzecie w Afryce, z wyjątkiem: Republiki Angoli, Republiki Kamerunu, Republiki Środkowoafrykańskiej, Demokratycznej Republiki Konga, Republiki Gabońskiej, Republiki Gwinei, Republiki Kenii, Republiki Mozambiku, Federalnej Republiki Nigerii, Republiki Ugandy, Republiki Zambii i Republiki Zimbabwe;

4) za wolne od wszystkich szczepów Guignardia citricarpa Kiely patogenicznych dla roślin rodzaju Citrus: a) następujące państwa trzecie: — wszystkie uprawiające owoce cytrusowe państwa trzecie w Ameryce Północnej, w Ameryce Środkowej, w Ameryce Południowej, z wyjątkiem Republiki Argentyńskiej i Federacyjnej Republiki Brazylii, na Wyspach Karaibskich i w Europie, — wszystkie uprawiające owoce cytrusowe państwa trzecie w Azji, z wyjątkiem: Królestwa Bhutanu, Chińskiej Republiki Ludowej (również Tajwanu), Republiki Indonezji i Republiki Filipin,

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Obwieszczenie:

1) wdraża postanowienia następujących decyzji: a) decyzji Komisji 91/261/EWG z dnia 2 maja 1991 r. uznającej Australię za państwo wolne od Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. (Dz. Urz. WE L 126 z 22.05.1991, str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 11, str. 265), b) decyzji Komisji 2006/473/WE z dnia 5 lipca 2006 r. uznającej niektóre państwa trzecie i niektóre obszary państw trzecich za wolne od Xanthomonas campestris (wszystkie szczepy patogenetyczne dla owoców cytrusowych), Cercospora angolensis Carv. et Mendes i Guignardia citricarpa Kiely (wszystkie szczepy patogenetyczne dla owoców cytrusowych) (Dz. Urz. UE L 187 z 08.07.2006, str. 35, z późn. zm.);

2) było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych (M. P. Nr 13, poz. 136).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278.

< >

pobierz plik

Monitor Polski Nr 39, poz. 544 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 548 z 20102010-05-26

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 547 z 20102010-05-26

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 maja 2010 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 546 z 20102010-05-26

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 12 maja 2010 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 545 z 20102010-05-26

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 maja 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 543 z 20102010-05-26

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 ustawy o finansach publicznych

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 542 z 20102010-05-26

  Obwieszczenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 13 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - Regulamin Senatu

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 541 z 20102010-05-26

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 95. rocznicę urodzin ks. Jana Twardowskiego, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 540 z 20102010-05-26

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 100. rocznicę Harcerstwa Polskiego, oraz terminów wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 539 z 20102010-05-26

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 538 z 20102010-05-26

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 537 z 20102010-05-26

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 26 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2006 nr 19 poz. 211

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych

 • Monitor Polski 2006 nr 60 poz. 636

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych

 • Monitor Polski 2012 poz. 454

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych

 • Monitor Polski 2013 poz. 888

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2013 r. w sprawie wykazu państw trzecich lub obszarów tych państw uznanych przez Komisję Europejską za wolne od określonych organizmów szkodliwych

 • Legislacja UE z 2005-12-07 nr 319 poz. 9

  Decyzja Komisji z dnia 6 grudnia 2005 r. uznająca Bułgarię za państwo wolne od Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.