Logowanie

Monitor Polski Nr 40, poz. 568 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2010 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-05-28
Data wydania:2010-03-19
Data wejscia w życie:2010-03-19
Data obowiązywania:2010-05-28

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 40, poz. 568 z 2010


Monitor Polski Nr 40                — 2114 —                Poz. 568


Rej. 85/2010

568

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 marca 2010 r. o zmianie postanowienia o nadaniu odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323) postanawia się, co następuje:

§

1. W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2010 r. rej. 76/2010 wprowadza się następującą zmianę: pkt 8 otrzymuje brzmienie „8. Ciura Grzegorz Tadeusz”. §

2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 18 marca 2010 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

pobierz plik

Monitor Polski Nr 40, poz. 568 z 2010 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.