Logowanie

Monitor Polski Nr 40, poz. 582 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-05-28
Data wydania:2010-04-06
Data wejscia w życie:2010-04-06
Data obowiązywania:2010-05-28

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 40, poz. 582 z 2010


Monitor Polski Nr 40                — 2130 —                Poz. 582


Rej. 63/2010

582

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 6 kwietnia 2010 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323) odznaczeni zostają: obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Kanady za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność społeczną KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Ponińska-Konopacka Ewa, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Stanach Zjednoczonych Ameryki za wybitne zasługi w działalności polonijnej i duszpasterskiej, za rozwijanie współpracy z organizacjami polskich weteranów w Stanach Zjednoczonych Ameryki KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

2. ks. Zubik Rudolf, na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych: obywatel Związku Australijskiego za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-australijskiej współpracy gospodarczej KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3. McDermott Macken Anthony John, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Królestwie Belgii za wybitne zasługi w działalności społecznej i charytatywnej KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

4. ks. Sztylka Ryszard,

obywatele Królestwa Belgii: za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-belgijskiej współpracy gospodarczej, za promowanie spraw Polski KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

5. Douxchamps Alain, za zasługi w niesieniu pomocy działaczom polskiej opozycji demokratycznej ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. de Bellefroid d’Dudoumont Beatrice,

7. de Bellefroid d’Dudoumont Marc, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkała w Republice Francuskiej za wybitne zasługi w działalności na rzecz opieki nad polskimi miejscami pamięci narodowej we Francji KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

8. Kłosowicz-Krzywicka Barbara, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Gwinei za wybitne zasługi w promowaniu spraw Polski KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

9. Barry Sadou Bailo, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkała w Republice Gwinei za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-gwinejskiej współpracy, za działalność społeczną KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

10. Romanowska-Barry Maria Danuta, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Kanady: za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność polonijną i kombatancką: KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

11. Kreutzer Adam,

12. Lubicz-Szydłowski Krzysztof,

13. Lutczyk Mieczysław,

14. Ostrowski Marceli,

15. Stohandel Zofia,

16. Turzańska-Szymborska Nelli Franciszka,

Monitor Polski Nr 40                — 2131 —                Poz. 582


KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

17. Lekusz Henryk Marian,

18. Rutkowski Bolesław,

19. Woźniak Stanisław, za wybitne zasługi w działalności polonijnej i społecznej: KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

20. Barycki Jerzy, KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 21 . Lizoń Władysław, za zasługi w działalności polonijnej i społecznej: ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

22. Bibik Jerzy,

23. Śliwińska Zofia, SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Jaworski Marian,

25. Lojko Ted, obywatele Kanady: za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

26. Opitz Tadeusz, za zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych: ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

27. de Witt Zofia Franciszka,

28. Goffart Lionel Jose,

29. Nieć Mary,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

30. Klimuszko Teresa Maria, obywatel Republiki Mozambiku za wybitne zasługi w rozwijaniu współpracy między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Mozambiku KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

31. Mabjaia Alberto Tipsalo, obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkała w Republice Serbii za zasługi w niesieniu pomocy ofiarom wypadku polskiego autokaru, za promowanie polskiej kultury ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

32. Jovanović Felicja Halina, obywatelka Republiki Federalnej Niemiec za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy kulturalnej KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

33. Lemmermeier Maria Doris, obywatel Socjalistycznej Republiki Wietnamu za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-wietnamskiej współpracy KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

34. Nguyen The Thao. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

pobierz plik

Monitor Polski Nr 40, poz. 582 z 2010 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.