Logowanie

Monitor Polski Nr 42, poz. 604 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-06-07
Data wydania:2010-05-31
Data wejscia w życie:2010-05-31
Data obowiązywania:2010-06-07

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 42, poz. 604 z 2010


Monitor Polski Nr 42                — 2167 —                Poz. 604


604

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje: §

1. W załączniku do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. (M. P. Nr 33, poz.

477) wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale III pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1. Okręgowa komisja wyborcza ustala plan odbioru protokołów głosowania od obwodowych komisji wyborczych wraz z nośnikami elektronicznymi, raportami ostrzeżeń od tych komisji, które korzystały ze wspomagania informatycznego, a także zestawień o liczbie wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania. Z ustalonym planem zapoznaje się przewodniczących komisji obwodowych. Plan odbioru protokołów opracowuje się, mając na uwadze zapewnienie prawidłowego i sprawnego przekazania protokołów ze wszystkich obwodów. Plan sporządza się według następujących założeń. Protokoły są dostarczane przez przewodniczących obwodowych komisji wyborczych lub ich zastępców bezpośrednio do okręgowej komisji wyborczej lub do rejonowych punktów odbioru protokołów. Rejonem może być miasto, gmina lub kilka gmin. Wielkość rejonu dostosowuje się do warunków lokalnych, liczby obwodów, dogodności połączeń komunikacyjnych. W dużych aglomeracjach miejskich może być utworzonych kilka punktów odbioru protokołów. Siedziby punktów rejonowych odbioru protokołów należy lokalizować w urzędach miast i gmin, starostwach, urzędach dzielnic i innych budynkach organów administracji samorządowej.

2. Protokoły w punkcie rejonowym odbiera, za pokwitowaniem, wyznaczony pełnomocnik okręgowej komisji wyborczej lub inna osoba upoważniona przez okręgową komisję wyborczą. Wskazane jest upoważnianie do tej czynności urzędników wyborczych, można także upoważnić inne osoby (sekretarzy i pracowników urzędów miast i gmin). Przekazywanie protokołów, nośników elektronicznych, raportów ostrzeżeń i zestawień o liczbie wyborców głosujących na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania z obwodów bezpośrednio do okręgowej komisji wyborczej należy stosować, jeżeli obwód położony jest blisko jej siedziby, w szczególności w tej samej miejscowości.”;

2) w rozdziale III pkt 10 otrzymuje brzmienie: „10. Ustalone zbiorcze wyniki głosowania okręgowa komisja wyborcza niezwłocznie przekazuje drogą elektroniczną Państwowej Komisji Wyborczej. W ten sam sposób okręgowa komisja przekazuje Państwowej Komisji Wyborczej zestawienie zawierające liczbę wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.”. §

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: S.J. Jaworski

pobierz plik

Monitor Polski Nr 42, poz. 604 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 42, poz. 611 z 20102010-06-07

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 42, poz. 610 z 20102010-06-07

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 maja 2010 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 42, poz. 609 z 20102010-06-07

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 maja 2010 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

 • Monitor Polski Nr 42, poz. 608 z 20102010-06-07

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwach w pierwszym kwartale 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 42, poz. 607 z 20102010-06-07

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za I kwartał 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 42, poz. 606 z 20102010-06-07

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 42, poz. 605 z 20102010-06-07

  Zarządzenie Nr 35 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu

 • Monitor Polski Nr 42, poz. 603 z 20102010-06-07

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 42, poz. 602 z 20102010-06-07

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 42, poz. 601 z 20102010-06-07

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

 • Monitor Polski Nr 42, poz. 600 z 20102010-06-07

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2010 r. w 20. rocznicę wyborów do odrodzonego samorządu terytorialnego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.