Logowanie

Monitor Polski Nr 43, poz. 615 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2009 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-06-14
Data wydania:2010-05-18
Data wejscia w życie:2010-05-18
Data obowiązywania:2010-06-14

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 43, poz. 615 z 2010


Monitor Polski Nr 43                — 2266 —                Poz. 615


615

UCHWAŁA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2009 Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje: §

1. Pozytywnie ocenia się działalność Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2009 poprzez operacje

1)

otwartego rynku, operacje depozytowo-kredytowe, swapy walutowe oraz naliczanie i utrzymywanie rezerwy obowiązkowej banków. §

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej: w z. P. Wiesiołek Członkowie Rady Polityki Pieniężnej: A. Bratkowski, E. Chojna-Duch, Z. Gilowska, A. Glapiński, J. Hausner, A. Kaźmierczak, A. Rzońca, J. Winiecki, A. Zielińska-Głębocka

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 43, poz. 615 z 2010 - pozostałe dokumenty:

  • Monitor Polski Nr 43, poz. 614 z 20102010-06-14

    Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2009

  • Monitor Polski Nr 43, poz. 613 z 20102010-06-14

    Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2010 r. nr 112-11-10 o mianowaniu Szefa Sztabu Generalnego

  • Monitor Polski Nr 43, poz. 612 z 20102010-06-14

    Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2009 roku

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.