Logowanie

Monitor Polski Nr 6, poz. 54 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-02-05
Data wydania:2010-01-22
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-02-05

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 6, poz. 54 z 2010


Monitor Polski Nr 6                — 220 —                Poz. 54


54

KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1) z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń Na podstawie art. 35 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) ogłasza się, że wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego nr MRR/H/15(1)09/2007 w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń, wydane na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, opublikowane

1)

na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: http://www.mrr. gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/obowiazujace/horyzontalne oraz http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Dokumenty/wytycznepolskie2), przestają być stosowane od dnia ogłoszenia komunikatu. Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

2)

Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).

Informacja o miejscu publikacji Wytycznych oraz o terminie ich stosowania została ogłoszona w komunikacie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 września 2007 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń (M. P. Nr 69, poz. 758).

pobierz plik

Monitor Polski Nr 6, poz. 54 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 55 z 20102010-02-05

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 53 z 20102010-02-05

  Uchwała Nr 15 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie upoważnienia Komitetu do Spraw Europejskich do rozpatrywania, rozstrzygania lub uzgadniania w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 52 z 20102010-02-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 grudnia 2009 r. nr 115-13-09 o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 51 z 20102010-02-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 grudnia 2009 r. nr 115-12-09 o nadaniu tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 6, poz. 50 z 20102010-02-05

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 grudnia 2009 r. nr 115-11-09 o nadaniu tytułu profesora

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.