Logowanie

Monitor Polski Nr 61, poz. 795 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 61 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-08-31
Data wydania:2010-08-26
Data wejscia w życie:2010-09-01
Data obowiązywania:2010-08-31

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 61, poz. 795 z 2010


Monitor Polski Nr 61                — 3355 —                Poz. 795


795

ZARZĄDZENIE Nr 61 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W zarządzeniu nr 134 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska (M. P. Nr 92, poz.

789) w załączniku § 2 i 3 otrzymują brzmienie: „§

2. W skład Ministerstwa Środowiska wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Edukacji Ekologicznej;

2) Departament Ekonomiczny;

3) Departament Geologii i Koncesji Geologicznych;

4) Departament Gospodarki Odpadami;

5) Departament Instrumentów Finansowych;

6) Departament Instrumentów Środowiskowych;

1)

7) Departament Leśnictwa;

8) Departament Ochrony Przyrody;

9) Departament Prawny;

10) Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;

11) Departament Współpracy z Zagranicą;

12) Departament Zmian Klimatu i Ochrony Atmosfery;

13) Biuro Dyrektora Generalnego;

14) Biuro Gospodarki Wodnej;

15) Biuro Kadr i Szkoleń;

16) Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego;

17) Biuro Ministra;

18) Biuro Prasowe. §

3. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu gospodarka wodna zapewnia w szczególności Biuro Gospodarki Wodnej.”. §

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 61, poz. 795 z 2010 - pozostałe dokumenty:

  • Monitor Polski Nr 61, poz. 796 z 20102010-08-31

    Zarządzenie Nr 62 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw Pacjenta

  • Monitor Polski Nr 61, poz. 794 z 20102010-08-31

    Oświadczenie Rządowe z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Tadżykistanu o współpracy gospodarczej, sporządzonej w Duszanbe dnia 3 listopada 2009 r.

  • Monitor Polski Nr 61, poz. 793 z 20102010-08-31

    Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzadem Republiki Tadżykistanu o współpracy gospodarczej, sporządzona w Duszanbe dnia 3 listopada 2009 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.