Logowanie

Monitor Polski Nr 64, poz. 831 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 września 2010 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-09-15
Data wydania:2010-09-02
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-09-15

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 64, poz. 831 z 2010


Monitor Polski Nr 64                — 3422 —                Poz. 831


831

KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1) z dnia 2 września 2010 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007—2013 Na podstawie art. 28 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) ogłasza się, że lista projektów indywidualnych dla

1)

Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007—2013 została zamieszczona na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl w zakładce Fundusze Europejskie/Projekty kluczowe/Listy projektów kluczowych, www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Wstęp do Funduszy Europejskich/Projekty kluczowe oraz www.pois.gov.pl w zakładce Wstęp do Programu/Projekty. Minister Rozwoju Regionalnego: w z. A. Zdziebło

pobierz plik

Monitor Polski Nr 64, poz. 831 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 64, poz. 832 z 20102010-09-15

  Komunikat Nr 9/2010/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 64, poz. 830 z 20102010-09-15

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 • Monitor Polski Nr 64, poz. 829 z 20102010-09-15

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

 • Monitor Polski Nr 64, poz. 828 z 20102010-09-15

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 64, poz. 827 z 20102010-09-15

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 3 września 2010 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 64, poz. 826 z 20102010-09-15

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 września 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 64, poz. 825 z 20102010-09-15

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 25 zł i 100 zł, upamiętniających 25. rocznicę powstania Trybunału Konstytucyjnego, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 64, poz. 824 z 20102010-09-15

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Miasta w Polsce" - Kalwaria Zebrzydowska, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2011 nr 86 poz. 902

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007—2013

 • Monitor Polski 2012 poz. 767

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2012 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

 • Monitor Polski 2013 poz. 1026

  Komunikat Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

 • Monitor Polski 2010 nr 15 poz. 162

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

 • Monitor Polski 2011 nr 27 poz. 300

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.