Logowanie

Monitor Polski Nr 65, poz. 843 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-09-17
Data wydania:2010-09-15
Data wejscia w życie:2010-09-25
Data obowiązywania:2010-09-17

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 65, poz. 843 z 2010


Monitor Polski Nr 65                — 3436 —                Poz. 843


843

ZARZĄDZENIE Nr 68 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W zarządzeniu nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych (M. P. Nr 81, poz.

1023) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie: „§

2. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Afryki i Bliskiego Wschodu;

2) Departament Ameryki;

3) Departament Azji i Pacyfiku;

4) Departament Dyplomacji Ekonomicznej;

5) Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej;

6) Departament Informacji Europejskiej;

7) Departament Komitetu do Spraw Europejskich;

8) Departament Konsularny;

9) Departament Koordynacji Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej;

10) Departament Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka;

11) Departament Polityki Bezpieczeństwa;

12) Departament Polityki Ekonomicznej;

13) Departament Polityki Europejskiej;

14) Departament Prawno-Traktatowy;

15) Departament Prawa Unii Europejskiej;

16) Departament Strategii i Planowania;

17) Departament Wdrażania Rozwojowych;

18) Departament Wschodni;

19) Departament Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa;

1)

20) Departament Współpracy Rozwojowej;

21) Departament Współpracy z Polonią;

22) Departament do Spraw Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka;

23) Biuro Archiwum i Zarządzania Informacją;

24) Biuro Bezpieczeństwa Dyplomatycznego;

25) Biuro Dyrektora Generalnego;

26) Biuro Informatyki i Telekomunikacji;

27) Biuro Infrastruktury i Logistyki;

28) Biuro Finansów;

29) Biuro Kontroli i Audytu;

30) Biuro Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

31) Biuro Prawne i Zamówień Publicznych;

32) Biuro Rzecznika Prasowego MSZ;

33) Biuro Spraw Osobowych;

34) Sekretariat Ministra;

35) Protokół Dyplomatyczny;

36) Centrum Operacyjne;

37) Centrum Rozwoju Zawodowego;

38) Samodzielne stanowisko — Dyrektor Polityczny;

39) Samodzielne stanowisko — Rzecznik Prasowy MSZ.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie: „§

3. Obsługę zadań Ministra Spraw Zagranicznych w zakresie działu sprawy zagraniczne zapewniają w szczególności:

1) Departament Afryki i Bliskiego Wschodu;

2) Departament Ameryki;

3) Departament Azji i Pacyfiku;

4) Departament Dyplomacji Ekonomicznej;

5) Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej;

6) Departament Konsularny;

7) Departament Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka;

8) Departament Polityki Ekonomicznej;

Programów

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

Monitor Polski Nr 65                — 3437 —                Poz. 843


9) Departament Polityki Europejskiej;

10) Departament Polityki Bezpieczeństwa;

11) Departament Prawno-Traktatowy;

12) Departament Strategii i Planowania;

13) Departament Wdrażania Rozwojowych;

14) Departament Wschodni;

15) Departament Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa; Programów

16) Departament Współpracy z Polonią;

17) Departament Współpracy Rozwojowej;

18) Departament do Spraw Postępowań przed Międzynarodowymi Organami Ochrony Praw Człowieka.”. §

2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Monitor Polski Nr 65, poz. 843 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 65, poz. 845 z 20102010-09-17

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 65, poz. 844 z 20102010-09-17

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 65, poz. 842 z 20102010-09-17

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2010 r. nr 1130-14-2010 zmieniające postanowienie o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 65, poz. 841 z 20102010-09-17

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2010 r. nr 1130-13-2010 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 65, poz. 840 z 20102010-09-17

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2010 r. nr 112-36-2010 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

 • Monitor Polski Nr 65, poz. 839 z 20102010-09-17

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 sierpnia 2010 r. nr 112-35-10 o mianowaniu Dowódcy Wojsk Specjalnych

 • Monitor Polski Nr 65, poz. 838 z 20102010-09-17

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 sierpnia 2010 r. nr 112-34-10 o wyznaczeniu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

 • Monitor Polski Nr 65, poz. 837 z 20102010-09-17

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2010 r. nr 112-33 2010 o nadaniu stopnia generała brygadiera oraz nadbrygadiera

 • Monitor Polski Nr 65, poz. 836 z 20102010-09-17

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2010 r. nr 112-32-2010 o mianowaniu na stopień kontradmirała Straży Granicznej

 • Monitor Polski Nr 65, poz. 835 z 20102010-09-17

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2010 r. nr 112-31-2010 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

 • Monitor Polski Nr 65, poz. 834 z 20102010-09-17

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2010 r. nr 112-30-10 o nadaniu stopni oficerskich generała, generała broni, generała dywizji oraz generała brygady

 • Monitor Polski Nr 65, poz. 833 z 20102010-09-17

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2010 r. nr 1130-12-2010 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.