Logowanie

Monitor Polski Nr 66, poz. 850 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2010 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2011

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-09-24
Data wydania:2010-09-01
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-09-24

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 66, poz. 850 z 2010


Monitor Polski Nr 66                — 3446 —                Poz. 850


850

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 1 września 2010 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2011 Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 oraz z 2009 r. Nr 79, poz. 666 i Nr 215, poz. 1664), zwanej dalej „ustawą”, ogłasza się, że maksymalne stawki opłat produktowych na rok 2011 wynoszą odpowiednio:

1)

1) dla opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy — 4,35 zł za 1 kg;

2) dla produktów wymienionych w poz. 1 w załączniku nr 3 do ustawy — 2,91 zł za 1 kg;

3) dla produktów wymienionych w poz. 3 w załączniku nr 3 do ustawy — 2,91 zł za 1 kg dla opony nowej i używanej regenerowanej (bieżnikowanej) oraz 11,62 zł za 1 kg dla opony używanej nieregenerowanej (niebieżnikowanej).

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

Minister Środowiska: A. Kraszewski

pobierz plik

Monitor Polski Nr 66, poz. 850 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 66, poz. 851 z 20102010-09-24

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 września 2010 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 66, poz. 849 z 20102010-09-24

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2010 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 66, poz. 848 z 20102010-09-24

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 wrzesnia 2010 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 66, poz. 847 z 20102010-09-24

  Zarządzenie Nr 69 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 • Monitor Polski Nr 66, poz. 846 z 20102010-09-24

  Protokół posiedzenia Zgromadzenia Narodowego zwołanego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.