Logowanie

Monitor Polski Nr 69, poz. 864 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2010 r. w sprawie objęcia przez samorządy województw udziałów Skarbu Państwa w kapitale zakładowym spółki Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-10-04
Data wydania:2010-09-17
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-10-04

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 69, poz. 864 z 2010


Monitor Polski Nr 69                — 3939 —                Poz. 864


864

KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 17 września 2010 r. w sprawie objęcia przez samorządy województw udziałów Skarbu Państwa w kapitale zakładowym spółki Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Na podstawie art. 39a ust. 4 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm.2)) ogłasza się, co następuje: W dniu 7 września 2010 r. samorządy województw objęły należące do Skarbu Państwa 270 064 (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt cztery) udziały w kapitale zakładowym spółki Przewozy Regionalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w następującej liczbie:

1) samorząd województwa dolnośląskiego — 19 715 udziałów;

2) samorząd województwa kujawsko-pomorskiego — 15 664 udziały;

3) samorząd województwa lubelskiego — 14 853 udziały;

1)

4) samorząd województwa lubuskiego — 9 722 udziały;

5) samorząd województwa łódzkiego — 15 394 udziały;

6) samorząd województwa 17 284 udziały;

7) samorząd województwa 36 459 udziałów; małopolskiego mazowieckiego — —

8) samorząd województwa opolskiego — 9 182 udziały;

9) samorząd województwa 13 233 udziały;

10) samorząd województwa 10 262 udziały;

11) samorząd województwa 19 175 udziałów; podkarpackiego podlaskiego pomorskiego — — —

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 205, poz. 1730 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 6, poz. 63, Nr 80, poz. 720 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252, z 2005 r. Nr 157, poz. 1315 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 12, poz. 63 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 97, poz. 624, Nr 193, poz. 1196 i Nr 206, poz. 1289, z 2009 r. Nr 6, poz. 33 oraz z 2010 r. Nr 108, poz. 686.

12) samorząd województwa śląskiego — 24 846 udziałów;

13) samorząd województwa 8 102 udziały; świętokrzyskiego —

14) samorząd województwa warmińsko-mazurskiego — 14 313 udziałów;

15) samorząd województwa 26 196 udziałów; wielkopolskiego —

16) samorząd województwa zachodniopomorskiego — 15 664 udziały. Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

pobierz plik

Monitor Polski Nr 69, poz. 864 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 69, poz. 863 z 20102010-10-04

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 16 września 2010 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski Nr 69, poz. 862 z 20102010-10-04

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany Krajowego Programu Restrukturyzacji

 • Monitor Polski Nr 69, poz. 861 z 20102010-10-04

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2010 r. w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Monitor Polski Nr 69, poz. 860 z 20102010-10-04

  Zarządzenie Nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

 • Monitor Polski Nr 69, poz. 859 z 20102010-10-04

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 września 2010 r. w sprawie uczczenia pamięci ofiar masowej zbrodni na Pomorzu Gdańskim - w Lasach Piaśnickich, Lesie Szpegawskim i Mniszku

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.