Logowanie

Monitor Polski Nr 72, poz. 917 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 28 września 2010 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-10-13
Data wydania:2010-09-28
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-10-13

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 72, poz. 917 z 2010


Monitor Polski Nr 72                — 4029 —                Poz. 917


917

OBWIESZCZENIE PROKURATORA GENERALNEGO z dnia 28 września 2010 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich Na podstawie art. 14b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39, z późn. zm.1)) obwieszcza się, co następuje: W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostało zwolnione stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach oraz utworzone:

1) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała-Północ w Bielsku-Białej;

2) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju;

3) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza w Krakowie;

1)

4) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków-Nowa Huta w Krakowie;

5) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Wschód w Krakowie;

6) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Zachód w Krakowie;

7) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach;

8) trzy stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia-Krzyki Zachód we Wrocławiu;

9) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zabrzu.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228.

Prokurator Generalny: A. Seremet

pobierz plik

Monitor Polski Nr 72, poz. 917 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 72, poz. 922 z 20102010-10-13

  Komunikat Nr 10/2010/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 72, poz. 921 z 20102010-10-13

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2010 r. w sprawie sprawozdań wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgach wyborczych nr 15, 21 i 30, przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 72, poz. 920 z 20102010-10-13

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2010 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 72, poz. 919 z 20102010-10-13

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2010 r. o przyjętych i odrzuconych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne

 • Monitor Polski Nr 72, poz. 918 z 20102010-10-13

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 września 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

 • Monitor Polski Nr 72, poz. 916 z 20102010-10-13

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 72, poz. 915 z 20102010-10-13

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2011

 • Monitor Polski Nr 72, poz. 914 z 20102010-10-13

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 72, poz. 913 z 20102010-10-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2010 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu

 • Monitor Polski Nr 72, poz. 912 z 20102010-10-13

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 września 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Sławomira Ryszarda Nowaka

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.