Logowanie

Monitor Polski Nr 75, poz. 949 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-10-25
Data wydania:2010-10-11
Data wejscia w życie:2010-10-11
Data obowiązywania:2010-10-25

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 75, poz. 949 z 2010


Monitor Polski Nr 75                — 4459 —                Poz. 949


949

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 października 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190), art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.1)) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje: §

1. 1. Ustala się wzory informacji o sposobie głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

2. Informację sporządza się:

1) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców — według załącznika nr 1 do uchwały;

2) w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców — według załącznika nr 2 do uchwały;

1)

3) w miastach na prawach powiatu — według załącznika nr 3 do uchwały;

4) dla miasta stołecznego Warszawy — według załącznika nr 4 do uchwały;

5) w gminach i miastach, w których odbędzie się ponowne głosowanie na kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta — według załącznika nr 5 do uchwały.

3. W przypadku obsadzenia mandatów radnych bez głosowania lub nieprzeprowadzania wyborów w okręgu wyborczym wskutek niezarejestrowania żadnej listy kandydatów, a także w przypadku niezarejestrowania żadnego kandydata na wójta i nieprzeprowadzania w związku z tym wyborów bezpośrednich, odpowiednie części z wzorów informacji należy pominąć lub przekreślić.

4. Informację umieszcza się w lokalu wyborczym oraz w miejscu zapewniającym tajność głosowania. §

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: S.J. Jaworski

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1087, z 2006 r. Nr 249, poz. 1826 i 1828 oraz z 2009 r. Nr 95, poz. 787.

Monitor Polski Nr 75                — 4460 —                Poz. 949


Załączniki do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2010 r. (poz. 949)

Załącznik nr 1

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RADY GMINY W GMINIE LICZĄCEJ DO 20 000 MIESZKAŃCÓW

liczbę kandydatów nych list Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

niono W WYBORACH DO RADY POWIATU

listy kandydatów Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

niono W WYBORACH DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

listy kandydatów Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

niono W WYBORACH WÓJTA — BURMISTRZA

Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

W WYBORACH WÓJTA — BURMISTRZA (w przypadku głosowania na jednego kandydata)

strony obok nazwiska kandydata z lewej strony obok nazwiska kandydata Głos jest nieważny, jeżeli wyborca: znaku „x” w żadnej kratce

Monitor Polski Nr 75                — 4461 —                Poz. 949


Załącznik nr 2

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RADY GMINY W GMINIE LICZĄCEJ POWYŻEJ 20 000 MIESZKAŃCÓW

listy kandydatów Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

niono W WYBORACH DO RADY POWIATU

listy kandydatów Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

niono W WYBORACH DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

listy kandydatów Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

niono W WYBORACH WÓJTA — BURMISTRZA — PREZYDENTA MIASTA

Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

W WYBORACH WÓJTA — BURMISTRZA — PREZYDENTA MIASTA (w przypadku głosowania na jednego kandydata)

strony obok nazwiska kandydata z lewej strony obok nazwiska kandydata Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

Monitor Polski Nr 75                — 4462 —                Poz. 949


Załącznik nr 3

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RADY MIEJSKIEJ W MIEŚCIE NA PRAWACH POWIATU

listy kandydatów Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

niono W WYBORACH DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA

listy kandydatów Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

niono W WYBORACH PREZYDENTA MIASTA

Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

W WYBORACH PREZYDENTA MIASTA (w przypadku głosowania na jednego kandydata)

strony obok nazwiska kandydata z lewej strony obok nazwiska kandydata Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

Monitor Polski Nr 75                — 4463 —                Poz. 949


Załącznik nr 4

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA W WYBORACH DO RADY M.ST. WARSZAWY

listy kandydatów Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

niono W WYBORACH DO RADY DZIELNICY M.ST. WARSZAWY

listy kandydatów Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

niono W WYBORACH DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

listy kandydatów Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

niono W WYBORACH PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

W WYBORACH PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY (w przypadku głosowania na jednego kandydata)

strony obok nazwiska kandydata z lewej strony obok nazwiska kandydata Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

Monitor Polski Nr 75                — 4464 —                Poz. 949


Załącznik nr 5

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA W PONOWNYM GŁOSOWANIU NA WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA

Głos jest nieważny, jeżeli wyborca:

PODGLĄD CZEŚCI STRONY NIEDOSTĘPNY! ABY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ STRONY POBIERZ PDF.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 75, poz. 949 z 2010 - pozostałe dokumenty:

  • Monitor Polski Nr 75, poz. 952 z 20102010-10-25

    Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 2010 r. sygn. akt Kp 1/09

  • Monitor Polski Nr 75, poz. 951 z 20102010-10-25

    Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie wykazu uczelni oraz instytutów uprawnionych do wybierania przedstawicieli do zgromadzenia elektorów wskazującego kandydatów na członków Rady Instytutu Pamięci Narodowej

  • Monitor Polski Nr 75, poz. 950 z 20102010-10-25

    Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r.

  • Monitor Polski Nr 75, poz. 948 z 20102010-10-25

    Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2010 r. w sprawie wytycznych dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

  • Monitor Polski Nr 75, poz. 947 z 20102010-10-25

    Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

  • Monitor Polski Nr 75, poz. 946 z 20102010-10-25

    Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.