Logowanie

Monitor Polski Nr 75, poz. 950 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-10-25
Data wydania:2010-10-11
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-10-25

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 75, poz. 950 z 2010


Monitor Polski Nr 75                — 4465 —                Poz. 950


950

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 11 października 2010 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011 r. Na podstawie art. 12b ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.

1)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz.

620) ogłasza się stawki na rok 2011, określone w załącznikach nr 1—3 do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki podatku od środków transportowych określają załączniki nr 1—3 do obwieszczenia. Minister Finansów: w z. W. Szczuka

Załączniki do obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2010 r. (poz. 950)

Załącznik nr 1

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 2 USTAWY Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach) nie mniej niż 1 12 13 14 15 Trzy osie 12 17 19 21 23 25 12 25 27 29 31 25 27 29 31 17 19 21 23 25 133,22 231,74 475,37 617,24 950,73 950,73 Cztery osie i więcej 617,24 625,90 976,71 1 550,61 1 550,61 625,90 976,71 1 550,61 2 299,93 2 299,93 231,74 475,37 617,24 950,73 1 478,07 1 478,07 mniej niż 2 Dwie osie 13 14 15 0 133,22 368,19 518,70 133,22 368,19 518,70 1 173,81 Minimalna stawka podatku (w złotych) oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 3 inne systemy zawieszenia osi jezdnych 4

Monitor Polski Nr 75                — 4466 —                Poz. 950


Załącznik nr 2

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA POJAZDÓW OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 4 USTAWY Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) nie mniej niż 1 12 18 25 31 12 40 40 mniej niż 2 Dwie osie 18 25 31 Trzy osie 1 168,39 1 615,59 1 615,59 2 389,80 0 249,08 525,19 1 324,31 35,75 450,48 861,95 1 816,99

Minimalna stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 3

inne systemy zawieszenia osi jezdnych 4

Załącznik nr 3

STAWKI MINIMALNE PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP OKREŚLONYCH W ART. 8 PKT 6 USTAWY Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach) nie mniej niż 1 12 18 25 Dwie osie 12 28 33 38 12 38 38 28 33 38 Trzy osie 634,56 883,59 883,59 1 200,88 197,10 575,00 796,98 1 077,43 290,23 796,98 1 210,62 1 593,94 mniej niż 2 Jedna oś 18 25 0 166,77 299,96 23,85 299,96 526,28

Minimalna stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 3

inne systemy zawieszenia osi jezdnych 4

pobierz plik

Monitor Polski Nr 75, poz. 950 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 75, poz. 952 z 20102010-10-25

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 października 2010 r. sygn. akt Kp 1/09

 • Monitor Polski Nr 75, poz. 951 z 20102010-10-25

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 października 2010 r. w sprawie wykazu uczelni oraz instytutów uprawnionych do wybierania przedstawicieli do zgromadzenia elektorów wskazującego kandydatów na członków Rady Instytutu Pamięci Narodowej

 • Monitor Polski Nr 75, poz. 949 z 20102010-10-25

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • Monitor Polski Nr 75, poz. 948 z 20102010-10-25

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2010 r. w sprawie wytycznych dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 75, poz. 947 z 20102010-10-25

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • Monitor Polski Nr 75, poz. 946 z 20102010-10-25

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.