Logowanie

Monitor Polski Nr 78, poz. 968 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 14 października 2010 r. o wydanych decyzjach w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-10-29
Data wydania:2010-10-24
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-10-29

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 78, poz. 968 z 2010


Monitor Polski Nr 78                — 4536 —                Poz. 968


968

KOMUNIKAT MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 14 października 2010 r. o wydanych decyzjach w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 473 i Nr 96, poz. 620) ogłasza się, co następuje:

1)

Minister Gospodarki wydał decyzje w sprawie pozbawienia statusu centrum badawczo-rozwojowego następujących przedsiębiorców:

1) w dniu 19 sierpnia 2010 r. — Centrum Badawczo-Konstrukcyjnego Obrabiarek sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie;

2) w dniu 23 sierpnia 2010 r. — LfC sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze. Minister Gospodarki: W. Pawlak

Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

pobierz plik

Monitor Polski Nr 78, poz. 968 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 78, poz. 971 z 20102010-10-29

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 15 października 2010 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 78, poz. 970 z 20102010-10-29

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 78, poz. 969 z 20102010-10-29

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 października 2010 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

 • Monitor Polski Nr 78, poz. 967 z 20102010-10-29

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2010 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w trzecim kwartale 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 78, poz. 966 z 20102010-10-29

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 7 października 2010 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 78, poz. 965 z 20102010-10-29

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2011

 • Monitor Polski Nr 78, poz. 964 z 20102010-10-29

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 78, poz. 963 z 20102010-10-29

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 października 2010 r. w sprawie wykazów jednostek, którym w 2009 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe w części 20 - gospodarka wraz z kwotami tych dotacji

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.