Logowanie

Monitor Polski Nr 91, poz. 1061 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 listopada 2010 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-12-06
Data wydania:2010-11-22
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-12-06

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 91, poz. 1061 z 2010


Monitor Polski Nr 91                — 4966 —                Poz. 1061


1061

OBWIESZCZENIE PREZESA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO z dnia 22 listopada 2010 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu Na podstawie art. 56 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) w związku z art. 29 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. — Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153,

1)

poz. 1269, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 36, poz.

196) obwieszcza się, co następuje: W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu zostało zwolnione jedno stanowisko sędziego. Informuję, że do zgłaszania kandydatów na stanowiska sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych stosuje się odpowiednio przepisy art. 57 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie (Dz. U. Nr 26, poz. 261) i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz. U. Nr 26, poz. 263). Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego: R. Hauser

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 91, poz. 1061 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 91, poz. 1062 z 20102010-12-06

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Mobilność Plus"

 • Monitor Polski Nr 91, poz. 1060 z 20102010-12-06

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Miasta w Polsce" - Katowice, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

 • Monitor Polski Nr 91, poz. 1059 z 20102010-12-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2010 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 91, poz. 1058 z 20102010-12-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2010 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 91, poz. 1057 z 20102010-12-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2010 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 91, poz. 1056 z 20102010-12-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2010 r. nr 110-62-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 91, poz. 1055 z 20102010-12-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2010 r. nr 110-61-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 91, poz. 1054 z 20102010-12-06

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2010 r. nr 110-60-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 91, poz. 1053 z 20102010-12-06

  Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Piotra Głowskiego

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.