Logowanie

Monitor Polski Nr 92, poz. 1066 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 grudnia 2010 r. zmieniający komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-12-07
Data wydania:2010-12-06
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-12-07

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 92, poz. 1066 z 2010


Monitor Polski Nr 92                — 4993 —                Poz. 1066


1066

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 grudnia 2010 r. zmieniający komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. Na podstawie art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) i art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Państwowa Komisja Wyborcza ustala, co następuje: §

1. W komunikacie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. (M. P. Nr 88, poz.

1030) w rozdziale 1 Dane ogólne dotyczące wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Karty do głosowania wydano 14 496 560 wyborcom.”. §

2. Komunikat wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: S.J. Jaworski

pobierz plik

Monitor Polski Nr 92, poz. 1066 z 2010 - pozostałe dokumenty:

  • Monitor Polski Nr 92, poz. 1065 z 20102010-12-07

    Zarządzenie Nr 90 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sportu i Turystyki

  • Monitor Polski Nr 92, poz. 1064 z 20102010-12-07

    Oświadczenie Rządowe z dnia 13 listopada 2010 r. o związaniu Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzoną w Luandzie dnia 27 sierpnia 2010 r.

  • Monitor Polski Nr 92, poz. 1063 z 20102010-12-07

    Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Angoli o udzielenie kredytu w ramach pomocy wiązanej, sporządzona w Luandzie dnia 27 sierpnia 2010 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.