Logowanie

Monitor Polski Nr 96, poz. 1113 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2010 r. nr 115-7-10 w sprawie nadania tytułu profesora

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-12-15
Data wydania:2010-10-07
Data wejscia w życie:2010-10-07
Data obowiązywania:2010-12-15

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 96, poz. 1113 z 2010


Monitor Polski Nr 96                — 5154 —                Poz. 1113


1113

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 października 2010 r. nr 115-7-10 w sprawie nadania tytułu profesora Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228) nadaję niżej wymienionym osobom: I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA: dr hab. Tomasz Jerzy STĘPIEŃ nauk biologicznych nauk matematycznych dr hab. Sławomir KACZMAREK dr hab. Jerzy Maciej MARCINKOWSKI dr hab. Maria Jolanta RĘDOWICZ nauk medycznych dr hab. Urszula Emilia SŁAWIŃSKA dr hab. Andrzej Mateusz CHMURA nauk chemicznych dr hab. Jerzy Tadeusz CHUDEK dr hab. Danuta BARAŁKIEWICZ dr hab. Roman DANIELEWICZ dr hab. Janina ZIĘBA-PALUS dr hab. Alina Barbara GRZANKA nauk ekonomicznych dr hab. Stanisław Jan BELNIAK dr hab. Dorota Elżbieta KORENIK dr hab. Stefan KRAJEWSKI dr hab. Celina Maria OLSZAK dr hab. Paweł Krzysztof SWIANIEWICZ nauk farmaceutycznych dr hab. Małgorzata Maria FILIP dr hab. Wojciech Piotr MIELICKI nauk fizycznych dr hab. Józef Jan ANDRZEJEWSKI dr hab. Paweł Juliusz HORODECKI dr hab. Barbara Anna PILAWA dr hab. Zbigniew Stanisław RUDY dr hab. Marek WASIUCIONEK dr hab. Piotr WRÓBEL nauk humanistycznych dr hab. Krystyna KOSSAKOWSKA-JAROSZ dr hab. Jadwiga Jolanta JOŚKO dr hab. Piotr Adrian KLIMIUK dr hab. Piotr KSIĄŻEK dr hab. Wojciech KUŁAK dr hab. Artur Remigiusz KWIATKOWSKI dr hab. Andrzej LEWANDOWSKI dr hab. Anita Justyna OLEJEK dr hab. Elżbieta Sabina OŁDAK dr hab. Ingrid Katarzyna RÓŻYŁO-KALINOWSKA dr hab. Ryszard RUTKOWSKI dr hab. Marian Kazimierz SMOCZYŃSKI dr hab. Andrzej SZUBA nauk o kulturze fizycznej dr hab. Teresa Anna SŁAWIŃSKA-OCHLA nauk o Ziemi dr hab. Zbigniew Tomasz USTRNUL nauk prawnych dr hab. Wojciech SZWAJDLER dr hab. Anna Klara ŁEBKOWSKA dr hab. Maciej Benedykt MRÓZ dr hab. Danuta MUSIAŁ dr hab. Marek Maria NEY-KRWAWICZ

Monitor Polski Nr 96                — 5155 —                Poz. 1113


nauk rolniczych dr hab. Kinga Anna MAZURKIEWICZ-ZAPAŁOWICZ dr hab. Marek Stefan SZYNDEL dr hab. Zdzisław WYSZYŃSKI dr hab. Barbara Maria ZAGDAŃSKA nauk technicznych dr hab. Dariusz Marian BIELIŃSKI dr hab. Maciej DROZDOWSKI dr hab. Czesław DYMARSKI

dr Jerzy Władysław WOJTOWICZ dr hab. Józef Stanisław ZBROSZCZYK II. TYTUŁ PROFESORA: sztuk filmowych Elżbieta Teresa PROTAKIEWICZ sztuk muzycznych Janusz Marian PRZYBYLSKI sztuk plastycznych Henryk Piotr GOSTYŃSKI dr hab. Dariusz Anatol GRZYBOWICZ

dr hab. Stanisław Romuald GRATKOWSKI dr hab. Stanisław GRUSZCZYŃSKI dr hab. Janusz Stefan KONSTANTY dr hab. Jacek ROKICKI dr hab. Tomasz Stefan TOPOLIŃSKI

Lech Jerzy KOŁODZIEJCZYK dr hab. Krzysztof Jan WOŁOWSKI Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Monitor Polski Nr 96, poz. 1113 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 96, poz. 1130 z 20102010-12-15

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za III kwartał 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 96, poz. 1129 z 20102010-12-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2010 r. nr 110-66-2010 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 96, poz. 1128 z 20102010-12-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej z dnia 16 listopada 2010 r. nr 110-65-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 96, poz. 1127 z 20102010-12-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2010 r. nr 110-64-2010 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 96, poz. 1126 z 20102010-12-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2010 r. nr 112-52-2010 o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

 • Monitor Polski Nr 96, poz. 1125 z 20102010-12-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2010 r. nr 112-51-2010 o nadaniu stopnia nadbrygadiera

 • Monitor Polski Nr 96, poz. 1124 z 20102010-12-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2010 r. nr 112-50-2010 o mianowaniu na stopień generała brygady

 • Monitor Polski Nr 96, poz. 1123 z 20102010-12-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2010 r. nr 112-49-2010 o nadaniu stopni oficerskich generała, generała dywizji, generała brygady oraz kontradmirała

 • Monitor Polski Nr 96, poz. 1122 z 20102010-12-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2010 r. nr 112-48-2010 o mianowaniu na stopień generała brygady

 • Monitor Polski Nr 96, poz. 1121 z 20102010-12-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2010 r. nr 112-47-2010 o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej

 • Monitor Polski Nr 96, poz. 1120 z 20102010-12-15

  Postanowienie Prezdyenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2010 r. nr 112-46-2010 o nadaniu stopnia generała brygady

 • Monitor Polski Nr 96, poz. 1119 z 20102010-12-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2010 r. nr 112-45-2010 o nadaniu stopnia generała brygady

 • Monitor Polski Nr 96, poz. 1118 z 20102010-12-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2010 r. nr 1130-27-2010 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 96, poz. 1117 z 20102010-12-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2010 r. nr 1130-26-2010 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 96, poz. 1116 z 20102010-12-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2010 r. nr 1131-38-2010 o powołaniu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

 • Monitor Polski Nr 96, poz. 1115 z 20102010-12-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2010 r. nr 1131-39-10 o powołaniu członków pierwszej Rady Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 • Monitor Polski Nr 96, poz. 1114 z 20102010-12-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2010 r. nr 115-8-10 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 96, poz. 1112 z 20102010-12-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2010 r. nr 115-6-10 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 96, poz. 1111 z 20102010-12-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2010 r. nr 115-5-10 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski Nr 96, poz. 1110 z 20102010-12-15

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2010 r. nr 115-4-10 w sprawie nadania tytułu profesora

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.