Logowanie

Monitor Polski Nr 97, poz. 1133 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2011

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-12-16
Data wydania:2010-12-10
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-12-16

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 97, poz. 1133 z 2010


Monitor Polski Nr 97                — 5188 —                Poz. 1133


1133

OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2011 Na podstawie art. 37m ust. 4 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm.2)), zwanej dalej „ustawą”, ogła1)

sza się stawkę opłaty paliwowej, na rok 2011, wynoszącą:

1) 95,19 zł za 1 000 l benzyn silnikowych, o których mowa w art. 37h ust. 3 pkt 1 ustawy;

2) 239,84 zł za 1 000 l olejów napędowych, o których mowa w art. 37h ust. 3 pkt 2 ustawy;

3) 122,82 zł za 1 000 kg gazów i innych wyrobów, o których mowa w art. 37h ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy.

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440, z 2006 r. Nr 12, poz. 61, z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 99, poz. 666, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 19, poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr 105, poz. 877, Nr 115, poz. 966, Nr 143, poz. 1164, Nr 157, poz. 1241 i Nr 223, poz. 1776.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

pobierz plik

Monitor Polski Nr 97, poz. 1133 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 1138 z 20102010-12-16

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2010 r. o wydanej decyzji w sprawie pozbawienia przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 1137 z 20102010-12-16

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 grudnia 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 1136 z 20102010-12-16

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 1135 z 20102010-12-16

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2010 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 1134 z 20102010-12-16

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 1132 z 20102010-12-16

  Oświadczenie Rządowe z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w dziedzinie obronności, podpisaną w Pekinie dnia 16 grudnia 2009 r.

 • Monitor Polski Nr 97, poz. 1131 z 20102010-12-16

  Umowa między Ministrem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Narodowej Chińskiej Republiki Ludowej o współpracy w dziedzinie obronności, podpisana w Pekinie dnia 16 grudnia 2009 r.

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.