Logowanie

Monitor Polski Nr 98, poz. 1155 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 grudnia 2010 r. o przyjętych sprawo-zdaniach wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r. w okręgach wyborczych nr 15, 21 i 30

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-12-22
Data wydania:2010-12-13
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-12-22

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 98, poz. 1155 z 2010


Monitor Polski Nr 98                — 5228 —                Poz. 1155


1155

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 grudnia 2010 r. o przyjętych sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r. w okręgach wyborczych nr 15, 21 i 30 Na podstawie art. 124 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. — Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 119, poz. 999 oraz z 2010 r. Nr 212, poz. 1385) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że do złożenia sprawozdania wyborczego zobowiązanych było 12 komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r. Sprawozdania wyborcze złożyły wszystkie zobowiązane do tego komitety wyborcze. Państwowa Komisja Wyborcza zbadała przedłożone sprawozdania i, zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy, postanowiła:

1) przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdania 9 komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym nr 15, wymienionych w załączniku nr 1 do komunikatu;

2) przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdania 10 komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym nr 21, wymienionych w załączniku nr 2 do komunikatu;

3) przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdania 9 komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym nr 30, wymienionych w załączniku nr 3 do komunikatu;

4) przyjąć ze wskazaniem na uchybienia sprawozdania 2 komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających w okręgu wyborczym nr 30, wymienionych w załączniku nr 4 do komunikatu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: S.J. Jaworski

Załączniki do komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 grudnia 2010 r. (poz. 1155)

Załącznik nr 1

WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH UCZESTNICZĄCYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH W OKRĘGU WYBORCZYM NR 15, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA ZOSTAŁY PRZYJĘTE BEZ ZASTRZEŻEŃ

1. Komitet Wyborczy Partii Zielonych

2. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

3. Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80

4. Komitet Wyborczy Polska Plus

5. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

6. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

7. Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

8. Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej

9. Komitet Wyborczy Wolność i Praworządność

Załącznik nr 2

WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH UCZESTNICZĄCYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH W OKRĘGU WYBORCZYM NR 21, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA ZOSTAŁY PRZYJĘTE BEZ ZASTRZEŻEŃ

1. Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej-demokraci.pl

2. Komitet Wyborczy Partii Zielonych

3. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

4. Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80

5. Komitet Wyborczy Polska Plus

6. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

7. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

8. Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

9. Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej

10. Komitet Wyborczy Wolność i Praworządność

Monitor Polski Nr 98                — 5229 —                Poz. 1155


Załącznik nr 3

WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH UCZESTNICZĄCYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH W OKRĘGU WYBORCZYM NR 30, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA ZOSTAŁY PRZYJĘTE BEZ ZASTRZEŻEŃ

1. Komitet Wyborczy Partii Zielonych

2. Komitet Wyborczy Polska Plus

3. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

4. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

5. Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

6. Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej

7. Komitet Wyborczy Wolność i Praworządność

8. Komitet Wyborczy Zieloni

9. Komitet Wyborczy Wyborców Społecznego Porozumienia Lewicy Województwa Śląskiego na rzecz Artura Stojko

Załącznik nr 4

WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH UCZESTNICZĄCYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH W OKRĘGU WYBORCZYM NR 30, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA ZOSTAŁY PRZYJĘTE ZE WSKAZANIEM NA UCHYBIENIA

1. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP Wskazane uchybienie polega na niewskazaniu w sprawozdaniu nadwyżki finansowej.

2. Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy — Sierpień 80 Wskazane uchybienie polega na niewskazaniu w sprawozdaniu nadwyżki finansowej.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 98, poz. 1155 z 2010 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.