Logowanie

Monitor Polski Nr 99, poz. 1173 z 2010

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2011 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2010-12-23
Data wydania:2010-12-15
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:2010-12-23

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 99, poz. 1173 z 2010


Monitor Polski Nr 99                — 5254 —                Poz. 1173


1173

OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2011 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia Na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.2)) ogła1)

Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1690 oraz z 2010 r. Nr 105, poz. 668, Nr 182, poz. 1228 i Nr 225, poz. 1474.

sza się, że kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2011 wynosi 100 770 zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota przeciętnego wynagrodzenia wynosi 3 359 zł.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak

— 5255 —

— 5256 —

PRENUMERATA 2011

Dziennik Ustaw Monitor Polski Monitor Polski „B” Dziennik Urzędowy Ministra Edukacji Narodowej Dziennik Urzędowy Ministra Finansów Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dziennik Urzędowy Ministra Skarbu Państwa Dziennik Urzędowy Ministra Środowiska i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia Dziennik Urzędowy Głównego Urzędu Miar Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Dziennik Urzędowy Urzędu Komunikacji Elektronicznej Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego 1620 zł 530 zł 3959 zł 17 zł 195 zł 382 zł 182 zł 49 zł 104 zł 137 zł 112 zł 106 zł 956 zł 181 zł

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Redakcja: Rządowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego al. J. Ch. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa, tel. 22 622-66-56 Skład, druk i kolportaż: Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 22 694-67-52; faks 22 694-60-48 Bezpłatna infolinia: 800 287 581 (czynna w godz. 730–1530) www.wydawnictwa.cokprm.gov.pl e-mail: wydawnictwa@cokprm.gov.pl Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydział Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsińska 69/71, 02-903 Warszawa Zam. 3735/W/C/2010

ISSN 0209-214X

Cena 3,90 zł

(w tym VAT)

pobierz plik

Monitor Polski Nr 99, poz. 1173 z 2010 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 99, poz. 1172 z 20102010-12-23

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2011

 • Monitor Polski Nr 99, poz. 1171 z 20102010-12-23

  Zarządzenie Nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 99, poz. 1170 z 20102010-12-23

  Zarządzenie Nr 97 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej

 • Monitor Polski Nr 99, poz. 1169 z 20102010-12-23

  Zarządzenie Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 • Monitor Polski Nr 99, poz. 1168 z 20102010-12-23

  Zarządzenie Nr 94 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Obrony Narodowej

 • Monitor Polski Nr 99, poz. 1167 z 20102010-12-23

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 28 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie

 • Monitor Polski Nr 99, poz. 1166 z 20102010-12-23

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 1 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy

 • Monitor Polski Nr 99, poz. 1165 z 20102010-12-23

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 36 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu

 • Monitor Polski Nr 99, poz. 1164 z 20102010-12-23

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 33 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Kielcach

 • Monitor Polski Nr 99, poz. 1163 z 20102010-12-23

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 26 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni

 • Monitor Polski Nr 99, poz. 1162 z 20102010-12-23

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 26 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni

 • Monitor Polski Nr 99, poz. 1161 z 20102010-12-23

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 16 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku

 • Monitor Polski Nr 99, poz. 1160 z 20102010-12-23

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 14 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Nowym Sączu

 • Monitor Polski Nr 99, poz. 1159 z 20102010-12-23

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 10 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Piotrkowie Trybunalskim

 • Monitor Polski Nr 99, poz. 1158 z 20102010-12-23

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 9 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi

 • Monitor Polski Nr 99, poz. 1157 z 20102010-12-23

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 8 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Zielonej Górze

 • Monitor Polski Nr 99, poz. 1156 z 20102010-12-23

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 7 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 1028

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2014 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

 • Monitor Polski 2011 nr 115 poz. 1160

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2012 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

 • Monitor Polski 2008 nr 97 poz. 850

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2009 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-12 poz. 1417

  Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

 • Monitor Polski 2002 nr 60 poz. 845

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2003.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.