Logowanie

Monitor Polski Nr 105, poz. 1056 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2011 r. w sprawie wyboru Trybunału Stanu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-11-30
Data wydania:2011-11-19
Data wejscia w życie:2011-11-19
Data obowiązywania:2011-11-19

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 105, poz. 1056 z 2011


Monitor Polski Nr 105                — 7090 —                Poz. 1056


1056

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 19 listopada 2011 r. w sprawie wyboru Trybunału Stanu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art.  199 ust.  1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje wyboru następujących osób do Trybunału Stanu:

1) zastępcy przewodniczącego Trybunału Stanu: — Józefa Adama MEDYKA;

2) członków Trybunału Stanu: — Lecha ADAMCZYKA, — Piotra Łukasza ANDRZEJEWSKIEGO, — Kazimierza BARCZYKA, — Anny BOGUCKIEJ-SKOWROŃSKIEJ, — Grzegorza GÓRSKIEGO, — Pawła Tomasza JANDY, — Dariusza Ryszarda KIJOWSKIEGO, — Sylweriusza Marcina KRÓLAKA, — Janusza Krzysztofa ŁOMŻY, — Mariusza MUSZYŃSKIEGO, — Romany ORLIKOWSKIEJ-WROŃSKIEJ, — Pawła ŚLIWY, — Andrzeja WOSIŃSKIEGO, — Jolanty ZAJDEL-SARNOWICZ, — Eleonory ZIELIŃSKIEJ. Marszałek Sejmu: E. Kopacz

pobierz plik

Monitor Polski Nr 105, poz. 1056 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 105, poz. 1067 z 20112011-11-30

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2011 r. ogłoszonego do celów emerytalnych

 • Monitor Polski Nr 105, poz. 1066 z 20112011-11-30

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2011 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent

 • Monitor Polski Nr 105, poz. 1065 z 20112011-11-30

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2011 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

 • Monitor Polski Nr 105, poz. 1064 z 20112011-11-30

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 17 listopada 2011 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez McKinsey EMEA Shared Services Sp. z o.o. pod nazwą: Centrum Kompetencyjne w poznaniu, w latach 2011-2015"

 • Monitor Polski Nr 105, poz. 1063 z 20112011-11-30

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2012 r.

 • Monitor Polski Nr 105, poz. 1062 z 20112011-11-30

  Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

 • Monitor Polski Nr 105, poz. 1061 z 20112011-11-30

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie procentowej zmiany stosunku wielkości powierzchni trwałych użytków zielonych do wielkości powierzchni całkowitego obszaru rolnego w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 105, poz. 1060 z 20112011-11-30

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe

 • Monitor Polski Nr 105, poz. 1059 z 20112011-11-30

  Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Nr 105, poz. 1058 z 20112011-11-30

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wyboru członka Trybunału Stanu

 • Monitor Polski Nr 105, poz. 1057 z 20112011-11-30

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wotum zaufania dla Rady Ministrów

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.