Logowanie

Monitor Polski Nr 117, poz. 1185 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. o sprostowaniu błędów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-29
Data wydania:2011-12-22
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 117, poz. 1185 z 2011


Monitor Polski Nr 117                — 7373 —                Poz. 1185


1185

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 grudnia 2011 r. o sprostowaniu błędów Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000  r. o  ogłaszaniu aktów normatywnych i  niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) prostuje się następujące błędy:

1) tytuł uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w  sprawie wyboru sekretarzy Sejmu ogłoszonej w M. P. z 2011 r. Nr 104, poz. 1043 powinien mieć brzmienie: „Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wyboru sekretarzy Sejmu”;

2) tytuł uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w  sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszonej w  M. P. z  2011  r. Nr 104, poz. 1044 powinien mieć brzmienie: „Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej”;

3) tytuł postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 2 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w  Wałbrzychu ogłoszonym w M. P. z 2011 r. Nr 104, poz. 1045 powinien mieć brzmienie: „Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 16 listopada 2011  r. w  sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 2 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu”;

4) tytuł postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 9 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w  Łodzi ogłoszonym w M. P. z 2011 r. Nr 104, poz. 1046 powinien mieć brzmienie: „Postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 16 listopada 2011  r. w  sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 9 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi”;

5) tytuł uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w  sprawie wyboru Trybunału Stanu ogłoszonej w M. P. z 2011 r. Nr 105, poz. 1056 powinien mieć brzmienie: „Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wyboru Trybunału Stanu”;

6) tytuł uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w  sprawie wotum zaufania dla Rady Ministrów ogłoszonej w M. P. z 2011 r. Nr 105, poz. 1057 powinien mieć brzmienie: „Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 19 listopada 2011 r. w sprawie wotum zaufania dla Rady Ministrów”;

7) tytuł uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyboru członka Trybunału Stanu ogłoszonej w M. P. z 2011 r. Nr 105, poz. 1058 powinien mieć brzmienie: „Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 19 listopada 2011  r. w  sprawie wyboru członka Trybunału Stanu”.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Monitor Polski Nr 117, poz. 1185 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 117, poz. 1189 z 20112011-12-29

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 117, poz. 1188 z 20112011-12-29

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych

 • Monitor Polski Nr 117, poz. 1187 z 20112011-12-29

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 117, poz. 1186 z 20112011-12-29

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 117, poz. 1184 z 20112011-12-29

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 20. rocznicę działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 117, poz. 1183 z 20112011-12-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 grudnia 2011 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

 • Monitor Polski Nr 117, poz. 1182 z 20112011-12-29

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2011 r. nr 1131-18-2011 o powołaniu członka Rady Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 • Monitor Polski Nr 117, poz. 1181 z 20112011-12-29

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 22 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie

 • Monitor Polski Nr 117, poz. 1180 z 20112011-12-29

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa

 • Monitor Polski Nr 117, poz. 1179 z 20112011-12-29

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Prokuratury

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.