Logowanie

Monitor Polski Nr 12, poz. 132 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-02-14
Data wydania:2011-01-31
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 12, poz. 132 z 2011


Monitor Polski Nr 12                — 308 —                Poz. 132


132

OBWIESZCZENIE CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Na podstawie art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228) ogłasza się uchwałę Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie zawieszenia uprawnień jednostce organizacyjnej, stanowiącą załącznik do niniejszego obwieszczenia. Przewodniczący Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów: T. Kaczorek

Załącznik do obwieszczenia Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 31 stycznia 2011 r. (poz. 132)

UCHWAŁA CENTRALNEJ KOMISJI DO SPRAW STOPNI I TYTUŁÓW z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zawieszenia uprawnień do nadawania stopni doktora habilitowanego Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228) uchwala się, co następuje: §

1. Zawiesza się na czas określony do lat 3, tj. do dnia 30 września 2013 r., uprawnienia Wydziałowi Lekarskiemu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu do nadawania stopni doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinach biologia medyczna i medycyna. §

2. Uchwale nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. §

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 12, poz. 132 z 2011 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Habilitacja - zaskarżenie decyzji

  Jestem członkiem Rady Wydziału, która podjęła uchwałę o negatywnym przebiegu kolokwium habilitacyjnego Kandydata. Kandydat odwołał się do Centralnej Komisji ds stopni (...)

 • Awans zawodowy nauczyciela

  Czy istnieją przepisy określające czas trwania (ważność) stopni awansu nauczyciela? Jak długo można być np. nauczycielem kontraktowym lub mianowanym? Czy np. nauczyciel (...)

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Skład komisji egzaminacyjnej

  Organ prowadzący zarządzeniem powołał w skład komisji egzaminacyjnej na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego m.in. dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły poinformował, (...)

 • Upadłość osób prywatnych - konsumencka

  Czy ustawa o upadłości osób prywatnych weszła już w życie? Gdzie i w jaki sposób można załatwić formalności związane z taką upadłością?

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2010 nr 46 poz. 636

  Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

 • Monitor Polski 2008 nr 97 poz. 843

  Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 10 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

 • Monitor Polski 2010 nr 46 poz. 642

  Obwieszczenie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 22 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

 • Monitor Polski 2011 nr 14 poz. 149

  Uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-15 poz. 1442

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie sposobu i zakresu obsługi prac Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, wysokości wynagrodzenia jej członków oraz warunków zwrotu kosztów podróży jej członkom i recenzentom


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.