Logowanie

Monitor Polski Nr 33, poz. 393 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2011 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-05-06
Data wydania:2011-04-18
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 33, poz. 393 z 2011


Monitor Polski Nr 33                — 1325 —                Poz. 393


393

KOMUNIKAT PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w I kwartale 2011 r. Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276, z późn. zm.1)) informuję, co następuje: W dniu 11 marca 2011 r. na skutek silnego trzęsienia ziemi o sile 9 stopni w skali Richtera oraz wywołanej nim niszczącej fali tsunami doszło do awarii w japońskiej elektrowni Fukushima I (Fukushima Dai-ichi), wyposażonej w 6 bloków z reaktorami BWR (Boiling Water Reactor). Około środy (23 marca 2011 r.) nad Polskę dotarły pierwsze warstwy powietrza znad elektrowni Fukushima, zawierające niewielkie ilości radionuklidów pochodzenia sztucznego (głównie promieniotwórczego jodu I-131). W związku z informacjami napływającymi z Japonii i własnymi ocenami sytuacji, Prezes PAA podjął decyzję o zwiększeniu częstotliwości pomiarów przez nadzorowane przez CLOR, wysokoczułe stacje wczesnego wykrywania skażeń ASS-500 pracujące w sieci wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych Prezesa PAA. Stacje te rozpoczęły pomiary w trybie o zwiększonej częstotliwości wymiany filtrów tj. co 2—4 dni od 21 marca 2011 r. (w trybie normalnej pracy filtry wymieniane są raz na 7 dni). W rozpatrywanym okresie całego kwartału nie wykryto, poza Cs-137 pochodzącym jeszcze z awarii czarnobylskiej, innych radionuklidów pochodzenia sztucznego w produktach żywnościowych i wodzie pitnej, które badane są w sieci placówek pomiarów skażeń promieniotwórczych (stacje sanitarno-epidemiologiczne). Nie zanotowano także żadnych zmian w wartościach poziomu mocy dawki na terenie Polski. Wyniki pomiarów uzyskane ze stacji i placówek wykonujących pomiary skażeń promieniotwórczych kształtowały się następująco: W okresie całego kwartału: moc dawki — 61—139 nSv/h (nanosiwertów na godzinę) (średnio 91,7 nSv/h) — 0,1—0,9 Bq/dm3 (bekerela na dm3) (średnio 0,5 Bq/dm3) Wyniki pomiarów aerozoli atmosferycznych mierzonych przez system stacji wczesnego wykrywania skażeń ASS-500 podano poniżej z podziałem na dwa okresy. Okres pierwszy od 01.01.2011 r. do 21.03.2011 r. do momentu wykrycia sztucznych izotopów promieniotwórczych w masach powietrza nadciągających nad terytorium Polski Cs-137 w powietrzu — 0,2—10,3 μBq/m3 (mikrobekerela na m3) (średnio 1,7 mBq/m3) Okres drugi od 21.03.2011 r. do 01.04.2011 r. (zmieniono filtr o godz. 8 rano) I-131 w powietrzu — 53—8301 μBq/m3 (mikrobekerela na m3) (średnio 1280 mBq/m3)

Cs-137 w powietrzu — 2,3—753,6 μBq/m3 (mikrobekerela na m3) (średnio 155,1 mBq/m3) Cs-134 w powietrzu — 1,1—620,4 μBq/m3 (mikrobekerela na m3) (średnio 136,9 mBq/m3) Zawartość izotopu I-131 oraz izotopów Cs-137 i Cs-134 w powietrzu i w mleku stanowi podstawowy wskaźnik reprezentujący skażenie promieniotwórcze materiałów środowiskowych oraz artykułów spożywczych sztucznymi izotopami promieniotwórczymi. Na podstawie powyższych danych stwierdza się, że narażenie osób z ogółu ludności kraju powodowane obecnymi w środowisku i w żywności sztucznymi izotopami promieniotwórczymi utrzymuje się w rozpatrywanym okresie na bardzo niskim poziomie, podobnie jak w ubiegłym kwartale. Awaria w elektrowni jądrowej Fukushima Dai-ichi nie spowodowała w Polsce zagrożenia dla osób z ogółu ludności. Na podstawie pomiarów i obliczeń stwierdza się, że średnia wartość dawki skutecznej dla osób z ogółu ludności od sztucznych radioizotopów promieniotwórczych rejestrowanych w okresie 21—31 marca 2011 r. nie przekracza setnych części promila wartości granicznej dawki skutecznej określonej dla osób z ogółu ludności. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki: wz. M. Jurkowski

Cs-137 w mleku

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 583 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 107, poz. 679.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 33, poz. 393 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 394 z 20112011-05-06

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2011 r. sygn. akt Kp 7/09

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 392 z 20112011-05-06

  Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które przystąpiły do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., oraz wykazu jednostek samorządu terytorialnego, które wystąpiły z międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 391 z 20112011-05-06

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 390 z 20112011-05-06

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie rozwiązania okręgowej i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 6 lutego 2011 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 389 z 20112011-05-06

  Uchwała Nr 50 Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji z siedzibą w Warszawie

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 388 z 20112011-05-06

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2011 r. z okazji 90. rocznicy III Powstania Śląskiego

 • Monitor Polski Nr 33, poz. 387 z 20112011-05-06

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Porady prawne

 • Ustalenie wartości odtworzeniowej

  Ile wynosi obecnie wartość odtworzeniowa lokalu w wojewodztwie śląskim?

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Wynagrodzenie nadzorcy w postępowaniu układowym

  W jaki sposób jest liczone wynagrodzenie nadzorcy sądowego w postępowaniu układowym, ile obecnie wynosi przeciętne wynagrodzenie miesięczne na podstawie którego oblicza (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2011 nr 97 poz. 986

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 21 października 2011 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w III kwartale 2011 r.

 • Monitor Polski 2011 nr 77 poz. 767

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w IV kwartale 2011 r.

 • Monitor Polski 2012 poz. 31

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2011 r.

 • Monitor Polski 2013 poz. 38

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w IV kwartale 2012 r.

 • Monitor Polski 2012 poz. 566

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2012 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.