Logowanie

Monitor Polski ROK 2011 NR 39

Wyszukiwarka

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 450 z 20112011-05-25

  Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwa "Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania"

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 449 z 20112011-05-25

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 maja 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich w wojewódzkich sądach administracyjnych

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 448 z 20112011-05-25

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie pierwszego szacunku wartości produktu krajowego brutto w 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 447 z 20112011-05-25

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych


 • Monitor Polski Nr 39, poz. 446 z 20112011-05-25

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 445 z 20112011-05-25

  Zarządzenie Nr 31 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 444 z 20112011-05-25

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie oceny działalności Zarządu Narodowego Banku Polskiego w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej na rok 2010

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 443 z 20112011-05-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 442 z 20112011-05-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 441 z 20112011-05-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 440 z 20112011-05-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 439 z 20112011-05-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 438 z 20112011-05-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 437 z 20112011-05-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 436 z 20112011-05-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2011 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 435 z 20112011-05-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 434 z 20112011-05-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 433 z 20112011-05-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2011 r. nr 112-14-11 o nadaniu stopnia nadbrygadiera

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 432 z 20112011-05-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2011 r. nr 112-13-11 o nadaniu stopnia nadbrygadiera

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 431 z 20112011-05-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2011 r. nr 112-16-11 o nadaniu stopnia nadbrygadiera

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 430 z 20112011-05-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 maja 2011 r. nr 112-15-11 o nadaniu stopnia nadbrygadiera

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 429 z 20112011-05-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 kwietnia 2011 r. nr 1130-5-2011 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 428 z 20112011-05-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2011 r. nr 1130-4-2011 zmieniające postanowienie o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 427 z 20112011-05-25

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2011 r. nr 1130-3-2011 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 39, poz. 426 z 20112011-05-25

  Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2011 r. w srpawie 30. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych "Solidarność"

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.