Logowanie

Monitor Polski Nr 42, poz. 464 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 ustawy o finansach publicznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-05-31
Data wydania:2011-05-23
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 42, poz. 464 z 2011


Monitor Polski Nr 42

— 2452 —

Poz. 464

464

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 ustawy o finansach publicznych Na podstawie art.  38 ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009 r. o  finansach publicznych (Dz. U. Nr  157, poz. 1240, z późn. zm.1)), w oparciu o dostępne dane, ogłasza się, że na koniec roku budżetowego 2010:

1) kwota: a) państwowego długu 747 906,3 mln zł, publicznego wyniosła d) niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki sektora finansów publicznych wyniosła 76 026,1 mln zł;

2) relacja do produktu krajowego brutto: a) kwoty państwowego długu publicznego wyniosła 52,8%, b) kwoty długu Skarbu Państwa wyniosła 49,6%, c) kwoty niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa wyniosła 5,2%.

b) długu Skarbu Państwa wyniosła 701 850,6 mln zł, c) niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i  gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa wyniosła 73 200,7 mln zł,

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257, poz. 1726.

Minister Finansów: wz. L. Kotecki

pobierz plik

Monitor Polski Nr 42, poz. 464 z 2011 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2011 nr 42 poz. 464

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 38 ustawy o finansach publicznych

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-17 poz. 1312

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-01 poz. 1083

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

 • Dziennik Ustaw z 2008-08-29 poz. 980

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3a i 4 ustawy o finansach publicznych

 • Monitor Polski 2007 nr 33 poz. 383

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie ogłoszenia kwot, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.