Logowanie

Monitor Polski Nr 44, poz. 484 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 13 maja 2011 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-06-07
Data wydania:2011-05-13
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 44, poz. 484 z 2011


Monitor Polski Nr 44                — 2513 —                Poz. 484


484

OBWIESZCZENIE PROKURATORA GENERALNEGO z dnia 13 maja 2011 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich Na podstawie art. 14b ust.  1 ustawy z  dnia 20  czerwca 1985  r. o  prokuraturze (Dz. U. z  2008  r. Nr 7, poz. 39, z późn. zm.1)) obwieszcza się, co następuje: W  powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zostały zwolnione:

1) stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu;

2) stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gliwicach;

3) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie;

4) stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Łodzi;

5) stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Olsztynie;

6) stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Siedlcach;

7) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gdyni;

1)

8) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze;

9) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Opolu;

10) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie oraz utworzone:

1) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Kozienicach;

2) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Nowym Tomyślu;

3) dwa stanowiska prokuratora Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim;

4) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Radomsku;

5) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie;

6) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim;

7) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Wejherowie;

8) stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Zakopanem. Prokurator Generalny: A. Seremet

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474, Nr  219, poz.  1706 i  Nr  223, poz.  1777, z  2010  r. Nr  182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 44, poz. 484 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 489 z 20112011-07-06

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie korzystania z pomocy technicznej

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 487 z 20112011-07-06

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 maja 2011 r. o podjęciu przez Komisje Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu operacyjnego dla Województwa pomorskiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 486 z 20112011-07-06

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 maja 2011 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 477 z 20112011-07-06

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 490 z 20112011-06-07

  Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 488 z 20112011-06-07

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 maja 2011 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 485 z 20112011-06-07

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 483 z 20112011-06-07

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 482 z 20112011-06-07

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 481 z 20112011-06-07

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 480 z 20112011-06-07

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wykazu akredytowanych jednostek certyfikujących uprawnionych do wydawania certyfikatów jakości biokomponentów

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 479 z 20112011-06-07

  Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie obowiązków przełożonych funkcjonariuszy Służby Więziennej związanych z realizacją niektórych uprawnień wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 478 z 20112011-06-07

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 476 z 20112011-06-07

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 475 z 20112011-06-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2011 r. nr 110-23-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 474 z 20112011-06-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2011 r. nr 110-22-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 473 z 20112011-06-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2011 r. nr 110-21-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 472 z 20112011-06-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2011 r. nr 110-20-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 471 z 20112011-06-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2011 r. nr 110-19-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 470 z 20112011-06-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2011 r. nr 110-18-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Porady prawne

 • Zażalenie do Prokuratora Generalnego

  Kto może wystąpić z zażaleniem do Prokuratora Generalnego? Czy jest na to jakiś druk? Czy możecie podać jakiś wzór? Sprawa dotyczy niemożności odbycia kary z powodu (...)

 • Wykaz dni wolnych od pracy

  Proszę o podanie ile jest w ciągu roku ustawowo wolnych dni od pracy?

 • 2 maja dniem wolnym

  Urząd Gminy nie pracuje w dniach 1 i 3 maja bieżącego roku, są to ustawowo dni wolne od pracy. Czy nastąpiła w ostatnim czasie zmiana w przepisach mówiąca o tym, iż (...)

 • Równoważny system pracy a liczba dni wolnych

  Ile należy się pracownikowi dni wolnych od pracy w systemie równoważnym?

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.