Logowanie

Monitor Polski Nr 44, poz. 490 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2010 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-06-07
Data wydania:2011-05-25
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 44, poz. 490 z 2011


Monitor Polski Nr 44                — 2519 —                Poz. 490


490

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2010 r. Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991  r. o  podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.1)) ogłasza

1)

się, że wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2010 r. w stosunku do 2009 r. wyniósł 107,5 (wzrost cen o 7,5%).

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 352, Nr 75, poz. 473, Nr  105, poz.  655, Nr  149, poz.  996, Nr  182, poz.  1228, Nr  219, poz.  1442, Nr  226, poz.  1475 i  1478 i  Nr  257, poz.  1725 i  1726 oraz z  2011  r. Nr  45, poz.  235, Nr  75, poz.  398, Nr  84, poz.  455,  Nr  102, poz.  585 i  Nr  106, poz. 622.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: p.o. J. Witkowski

pobierz plik

Monitor Polski Nr 44, poz. 490 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 489 z 20112011-07-06

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie korzystania z pomocy technicznej

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 487 z 20112011-07-06

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 maja 2011 r. o podjęciu przez Komisje Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu operacyjnego dla Województwa pomorskiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 486 z 20112011-07-06

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 maja 2011 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 477 z 20112011-07-06

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 488 z 20112011-06-07

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 maja 2011 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 485 z 20112011-06-07

  Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w III kwartale 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 484 z 20112011-06-07

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 13 maja 2011 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 483 z 20112011-06-07

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 maja 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 482 z 20112011-06-07

  Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanych

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 481 z 20112011-06-07

  Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 480 z 20112011-06-07

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie wykazu akredytowanych jednostek certyfikujących uprawnionych do wydawania certyfikatów jakości biokomponentów

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 479 z 20112011-06-07

  Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie obowiązków przełożonych funkcjonariuszy Służby Więziennej związanych z realizacją niektórych uprawnień wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 478 z 20112011-06-07

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 476 z 20112011-06-07

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 475 z 20112011-06-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2011 r. nr 110-23-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 474 z 20112011-06-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2011 r. nr 110-22-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 473 z 20112011-06-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2011 r. nr 110-21-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 472 z 20112011-06-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2011 r. nr 110-20-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 471 z 20112011-06-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2011 r. nr 110-19-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 44, poz. 470 z 20112011-06-07

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2011 r. nr 110-18-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 398

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2011 r.

 • Monitor Polski 2013 poz. 475

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2012 r.

 • Monitor Polski 2001 nr 18 poz. 313

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2000 r.

 • Monitor Polski 2010 nr 42 poz. 611

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2009 r.

 • Monitor Polski 2002 nr 20 poz. 370

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie wskaźnika cen towarowej produkcji rolniczej w 2001 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.