Logowanie

Monitor Polski Nr 47, poz. 524 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 maja 2011 r. nr 115-5-11 zmieniające postanowienie w sprawie nadania tytułu profesora

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-06-17
Data wydania:2011-05-30
Data wejscia w życie:2011-05-30
Data obowiązywania:2011-04-18

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 47, poz. 524 z 2011


Monitor Polski Nr 47                — 2631 —                Poz. 524


524

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 maja 2011 r. nr 115-5-11 zmieniające postanowienie w sprawie nadania tytułu profesora Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.1)) postanawiam, co następuje: §

1. W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2011 r. nr 115-3-11 w sprawie

1)

nadania tytułu profesora w części I. TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA wiersz piąty w pozycji nauk technicznych zostaje skreślony. §

2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 18 kwietnia 2011 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 47, poz. 524 z 2011 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Wynagrodzenie nauczyciela mianowanego

  Właśnie zdałam egzamin na nauczyciela mianowanego. Od kiedy moje wynagrodzenie powinno być wypłacane zgodnie ze stawką dla nauczyciela mianowanego? Od 1 marca czy może (...)

 • Awans zawodowy nauczyciela

  Czy istnieją przepisy określające czas trwania (ważność) stopni awansu nauczyciela? Jak długo można być np. nauczycielem kontraktowym lub mianowanym? Czy np. nauczyciel (...)

 • Dokumentowanie zakupu znaczków pocztowych

  Jak najlepiej wprowadzać w koszty zakup znaczków na listy? Po wysłaniu listu otrzymuje się dowód nadania i na żądanie pokwitowanie, które nie jest fakturą VAT ani (...)

 • Skuteczność wypowiedzenia umowy kredytu

  Bank przesłał wypowiedzenie umowy listem poleconym. List ten nie został odebrany. Czy umowa została w związku z tym wypowiedziana skutecznie?

 • Żądanie zwrotu zaliczki nadanej pocztą

  Zleciłem sprowadzenie samochodu z Niemiec osobie, z którą współpracowałem wcześniej. Zaliczkę przesłałem pocztą na imię jego żony. Samochód nie został sprowadzony (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 183

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2013 r. nr 115-2-2013 zmieniające postanowienie w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski 2012 poz. 378

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. nr 115-7-12 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski 2012 poz. 374

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2012 r. nr 115-3-12 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski 2013 poz. 1013

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 2013 r. nr 115-11-13 w sprawie nadania tytułu profesora

 • Monitor Polski 2011 nr 103 poz. 1029

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2011 r. nr 115-10-11 w sprawie nadania tytułu profesora


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.