Logowanie

Monitor Polski Nr 50, poz. 554 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Rady Ministrów nr 97 z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Komitetu do Spraw Europejskich do rozpatrywania, rozstrzygania lub uzgadniania w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-06-21
Data wydania:2011-06-14
Data wejscia w życie:2011-06-14
Data obowiązywania:2011-06-14

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 50, poz. 554 z 2011


Monitor Polski Nr 50                — 3726 —                Poz. 554


554

UCHWAŁA Nr 97 RADY MINISTRÓW z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Komitetu do Spraw Europejskich do rozpatrywania, rozstrzygania lub uzgadniania w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Na podstawie art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich (Dz. U. Nr 161, poz. 1277) Rada Ministrów uchwala, co następuje: §

1. W uchwale nr 15 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie upoważnienia Komitetu do Spraw Europejskich do rozpatrywania, rozstrzygania lub uzgadniania w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w  Unii Europejskiej (M. P. Nr  6, poz. 53) § 1 otrzymuje brzmienie: „§

1. Upoważnia się Komitet do Spraw Europejskich do:

1) wykonywania zadań wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich,

2) uzgadniania innych niż określone w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich dokumentów rządowych związanych z  członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej — z wyłączeniem spraw wynikających z rozpatrywania stanowisk związanych z realizacją Programu 6-miesięcznego Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. oraz z realizacją fiszek programowych w sprawach związanych z Polską Prezydencją w Radzie Unii Europejskiej w  II połowie 2011  r. oraz spraw organizacyjno-logistycznych wynikających ze sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.”. §

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Monitor Polski Nr 50, poz. 554 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 50, poz. 559 z 20112011-06-21

  Obwieszczenie Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 50, poz. 558 z 20112011-06-21

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 czerwca 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 50, poz. 557 z 20112011-06-21

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Nr 50, poz. 556 z 20112011-06-21

  Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 38 z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego

 • Monitor Polski Nr 50, poz. 555 z 20112011-06-21

  Zarządzenie Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

 • Monitor Polski Nr 50, poz. 553 z 20112011-06-21

  Uchwała Nr 96 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów

 • Monitor Polski Nr 50, poz. 552 z 20112011-06-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2011 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 50, poz. 551 z 20112011-06-21

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Śledczej do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na funkcjonariuszy Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości w celu wymuszenia przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z postępowaniami karnymi oraz czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi w sprawach z udziałem lub przeciwko członkom Rady Ministrów, posłom na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i dziennikarzom, w okresie od 31 października 2005 roku do 16 listopada 2007 roku

 • Monitor Polski Nr 50, poz. 550 z 20112011-06-21

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2011 r. upamiętniająca 100-lecie polskiego harcerstwa

porady prawne online

Porady prawne

 • Import spoza Unii Europejskiej

  Mam zamiar zakupić towar w kraju nienależącym do Unii Europejskiej, a następnie odsprzedać go firmie znajdującej się w kraju Unii (bez VAT). Czy w takim przypadku będę (...)

 • Wjazd cudzoziemca na terytorium RP

  Czy żona Brytyjczyka, która ma obywatelstwo japońskie, korzysta z prawa pobytu w Polsce razem z mężem? Na podstawie jakiego dokumentu może wjechać do Polski mąż, (...)

 • Irlandzkie prawo jazdy w Polsce

  Posiadam tzw. provisional driving licence wydane w Irlandii (do czasu zdania egzaminu z jazdy nie mogę poruszać się po autostradach) czy jest możliwość wymienienia go (...)

 • Zatrudnianie cudzoziemca

  Czy można zatrudnić na umowę o dzieło (tłumaczenie) Ukrainkę, posiadającą kartę pobytu na czas oznaczony i zameldowanie w Polsce bez występowania o pozwolenie na (...)

 • Przystąpienie do licytacji przez spółkę z UE

  Jestem obywatelem polskim mającym -jako jedyny- udziały w brytyjskiej spółce LTD (odpowiednik sp. z o.o.). Spółka nie ma w Polsce ani oddziału ani przedstawicielstwa. (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2010 nr 6 poz. 53

  Uchwała Nr 15 Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie upoważnienia Komitetu do Spraw Europejskich do rozpatrywania, rozstrzygania lub uzgadniania w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

 • Monitor Polski 2012 poz. 453

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec–grudzień 2011 r. (w okresie polskiej prezydencji)

 • Monitor Polski 2009 nr 28 poz. 379

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń — czerwiec 2008 r. (podczas Prezydencji słoweńskiej)

 • Monitor Polski 2010 nr 38 poz. 524

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2009 r. (podczas Prezydencji szwedzkiej)

 • Monitor Polski 2009 nr 28 poz. 380

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec — grudzień 2008 r. (podczas Prezydencji francuskiej)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.