Logowanie

Monitor Polski Nr 61, poz. 584 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-07-06
Data wydania:2011-06-17
Data wejscia w życie:2011-06-17
Data obowiązywania:2011-06-17

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 61, poz. 584 z 2011


Monitor Polski Nr 61                — 5087 —                Poz. 584


584

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.  143 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 2  kwietnia 1997  r. zarządza się, co następuje:  § 

2. Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzi reorganizację Kancelarii związaną z nową strukturą jej statutowych komórek organizacyjnych. 

§ 

1. W  statucie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącym załącznik do zarzą§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisadzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia nia.  28 marca 2006 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr  49, poz. 526, z późn. zm.1)) w § 5 w ust. 1 uchyla się pkt 17. 

1) Zmiany

wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M. P. z 2006 r. Nr 60, poz. 634 i Nr 69, poz. 704, z 2007 r. Nr 12, poz. 121, z 2008 r. Nr 4, poz. 44, z 2009 r. Nr 8, poz. 77 i Nr 21, poz. 264, z 2010 r. Nr 72, poz. 914 i Nr 93, poz. 1071 oraz z 2011 r. Nr 27, poz. 298.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

pobierz plik

Monitor Polski Nr 61, poz. 584 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 61, poz. 588 z 20112011-07-06

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 czerwca 2011 r. o przyjętych sprawozdaniach wyborczych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 6 lutego 2011 r. w województwie wielkopolskim, w okręgu wyborczym nr 37

 • Monitor Polski Nr 61, poz. 587 z 20112011-07-06

  Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 czerwca 2011 r. o ustanowieniu programu pod nazwą "Iuventus Plus"

 • Monitor Polski Nr 61, poz. 586 z 20112011-07-06

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie średniej krajowej dochodów gmin i powiatów w 2010 r. przypadających na jednego mieszkańca

 • Monitor Polski Nr 61, poz. 585 z 20112011-07-06

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Krajowego Programu Restrukturyzacji

 • Monitor Polski Nr 61, poz. 583 z 20112011-07-06

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2010 roku

porady prawne online

Porady prawne

 • Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych

  Czy Prezydent RP dysponuje możliwościami sprawowania władzy nad siłami zbrojnymi RP? Czy ma wpływ na działania prawne związane z siłami zbrojnymi RP? Czy jest osobą (...)

 • Tekst przysięgi sędziowskiej

  Jak brzmi tzw. "przysięga sędziowska".

 • Droga ustawy od Sejmu do Prezydenta

  17 czerwca 2004 została uchwalona przez Sejm nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ile czasu ma Prezydent na podpisanie zmian? Co oznacza "vacatio legis"? Jakie (...)

 • Zezwolenie na import złomu

  Firma chce prowadzić handel złomem. Złom ma trafiać do Polski lub sprzedawany będzie z Polski do innych krajów. Czy import złomu do Polski wymaga pozwolenia Ministerstwa (...)

 • Zrzeczenie się obywatelstwa

  Czy mogę zrzec się obywatelstwa polskiego? I tak nie mam z tego tytułu żadnych praw nie chcę mieć również obowiązków.

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2008 nr 4 poz. 44

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2009 nr 8 poz. 77

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2006 nr 60 poz. 634

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2010 nr 21 poz. 199

  Postanowienie Marszałka Sejmu wykonującego obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz powierzenia mu obowiązków Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski 2013 poz. 687

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.