Logowanie

Monitor Polski Nr 68, poz. 678 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2011 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-07-29
Data wydania:2011-07-13
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 68, poz. 678 z 2011


Monitor Polski Nr 68                — 5595 —                Poz. 678


678

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2011 r. W  związku z  art.  17 ust.  2 ustawy z  dnia 28 lipca 1983  r. o  podatku od spadków i  darowizn (Dz.  U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 85, poz. 458 i Nr 149, poz. 887) ogłasza się, że wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2011 r. w stosunku do I kwartału 2011 r. wyniósł 100,4 (wzrost cen o 0,4%). Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: p.o. J. Witkowski

pobierz plik

Monitor Polski Nr 68, poz. 678 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 681 z 20112011-07-29

  Komunikat Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w II kwartale 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 680 z 20112011-07-29

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 679 z 20112011-07-29

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 677 z 20112011-07-29

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Szczegółowego opisu osi priorytetowych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 676 z 20112011-07-29

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w drugim kwartale 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 675 z 20112011-07-29

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 674 z 20112011-07-29

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lipca 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 673 z 20112011-07-29

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 672 z 20112011-07-29

  Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie obowiązków przełożonych policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu oraz ratowników oddziałów obrony cywilnej w zakresie zapewnienia realizacji uprawnień wyborczych

 • Monitor Polski Nr 68, poz. 671 z 20112011-07-29

  Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Janusza Chwieruta

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2011 nr 95 poz. 965

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2011 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2011 r.

 • Monitor Polski 1999 nr 17 poz. 238

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w I kwartale 1999 r.

 • Monitor Polski 2000 nr 2 poz. 49

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2000 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 1999 r.

 • Monitor Polski 2005 nr 5 poz. 67

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2004 r.

 • Monitor Polski 2004 nr 31 poz. 553

  Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2004 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.