Logowanie

Monitor Polski Nr 75, poz. 744 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007- 2013

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-08-25
Data wydania:2011-08-01
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 75, poz. 744 z 2011


Monitor Polski Nr 75                — 5788 —                Poz. 744


744

KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1) z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013 Na podstawie art.  28 ust.  1a pkt  2 ustawy z  dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) ogłasza się, że zmieniona lista projektów indywidu1) Minister

Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust.  2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz.  U. Nr  216, poz. 1600).

alnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013 została zamieszczona na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: www.mrr.gov.pl w  zakładce Fundusze Europejskie/Projekty kluczowe/Listy projektów kluczowych, www.funduszeeuropejskie. gov.pl w  zakładce Wstęp do Funduszy Europejskich/ Projekty kluczowe oraz www.polskawschodnia.gov.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne/Dokumenty. Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

pobierz plik

Monitor Polski Nr 75, poz. 744 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 75, poz. 745 z 20112011-08-25

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

 • Monitor Polski Nr 75, poz. 743 z 20112011-08-25

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez okręgowe i obwodowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej w trakcie głosowania danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 75, poz. 742 z 20112011-08-25

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w głosowaniu korespondencyjnym przeprowadzanym w kraju

 • Monitor Polski Nr 75, poz. 741 z 20112011-08-25

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania, stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych w kraju

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 650

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013

 • Monitor Polski 2013 poz. 142

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013

 • Monitor Polski 2011 nr 118 poz. 1197

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013

 • Monitor Polski 2011 nr 22 poz. 242

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007—2013

 • Monitor Polski 2010 nr 64 poz. 829

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmienionej listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.