Logowanie

Monitor Polski Nr 78, poz. 786 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów Nr 57 z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-08-31
Data wydania:2011-08-31
Data wejscia w życie:2011-09-01
Data obowiązywania:2011-09-01

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 78, poz. 786 z 2011


Monitor Polski Nr 78                — 6334 —                Poz. 786


786

ZARZĄDZENIE Nr 57 PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 31 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów Na podstawie art.  12 ust.  1 pkt  1 i  ust.  2 ustawy z  dnia 8 sierpnia 1996  r. o  Radzie Ministrów (Dz.  U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. W zarządzeniu nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie stałego komitetu

1)

Rady Ministrów (M. P. Nr 99, poz. 1171) w § 5 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) informację o pozycji projektu dokumentu rządowego w  wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów albo w wykazie prac Rady Ministrów dotyczącym innych projektów dokumentów rządowych oraz o terminie planowanego przyjęcia tego projektu przez Radę Ministrów, jeżeli termin został określony;”. § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r. Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2003  r. Nr  80, poz.  717, z  2004  r. Nr  238, poz.  2390 i  Nr  273, poz.  2703, z  2005  r. Nr  169, poz.  1414 i  Nr  249, poz.  2104, z  2006  r. Nr  45, poz.  319, Nr  170, poz.  1217 i  Nr  220, poz.  1600, z  2008  r. Nr  227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 78, poz. 786 z 2011 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Kwalifikacje członków rady nadzorczej

  W statucie firmy w której większościowy pakiet udziałów posiada "prywatny" inwestor, zapisano, że kandydatem na członka Rady Nadzorczej wybieranym przez pracowników (...)

 • Definicja stałego pobytu

  Czy można mieć kilka stałych pobytów?

 • Ustalenie charakteru wykonywanej pracy a emerytura

  ZUS zakwestionował zapis w świadectwie pracy w zakresie adnotacji dotyczącej pracy w szczególnych warunkach żądając powołania się na Rozporządzenie Rady Ministrów (...)

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 190

  Zarządzenie Nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów

 • Monitor Polski 2005 nr 70 poz. 968

  Zarządzenie Nr 116 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów

 • Monitor Polski 2002 nr 33 poz. 518

  Zarządzenie Nr 87 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lipca 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów.

 • Monitor Polski 2013 poz. 357

  Zarządzenie Nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów

 • Monitor Polski 2011 nr 114 poz. 1153

  Zarządzenie Nr 100 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.