Logowanie

Monitor Polski Nr 82, poz. 835 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2011 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-13
Data wydania:2011-08-24
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 82, poz. 835 z 2011


Monitor Polski Nr 82                — 6582 —                Poz. 835


835

KOMUNIKAT MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 24 sierpnia 2011 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008  r. o  niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.  U. Nr  116, poz.  730, z późn. zm.2)) ogłasza się, co następuje: W dniu 5 lipca 2011 r. Minister Gospodarki wydał decyzję w  sprawie nadania statusu centrum badaw1)

czo-rozwojowego Przedsiębiorstwu Badawczo-Rozwojowemu J & J sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej.

Minister Gospodarki: wz. M. Kasprzak

Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 75, poz. 473, Nr 96, poz. 620 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 457 i Nr 106, poz. 622.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 82, poz. 835 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 82, poz. 834 z 20112011-09-13

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011—2020"

 • Monitor Polski Nr 82, poz. 833 z 20112011-09-13

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych za II kwartał 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 82, poz. 832 z 20112011-09-13

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 17 sierpnia 2011 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 82, poz. 831 z 20112011-09-13

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 sierpnia 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 82, poz. 830 z 20112011-09-13

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2012 r. maksymalnych stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym

 • Monitor Polski Nr 82, poz. 829 z 20112011-09-13

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wzoru, stopu, masy i wielkości emisji monety nominalnej wartości 2 zł, z serii "Miasta w Polsce" — Poznań, oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu

 • Monitor Polski Nr 82, poz. 828 z 20112011-09-13

  Uchwała Rady Polityki Pieniężnej z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2012

 • Monitor Polski Nr 82, poz. 827 z 20112011-09-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2011 r. nr 110-27-2011 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 • Monitor Polski Nr 82, poz. 826 z 20112011-09-13

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 sierpnia 2011 r. nr 110-26-2011 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2009 nr 78 poz. 983

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 24 listopada 2009 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski 2011 nr 12 poz. 133

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 25 stycznia 2011 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski 2010 nr 13 poz. 144

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 2 marca 2010 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski 2009 nr 16 poz. 203

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 6 marca 2009 r. o wydanych decyzjach w sprawie nadania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski 2011 nr 114 poz. 1156

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 6 grudnia 2011 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.