Logowanie

Monitor Polski Nr 83, poz. 851 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-14
Data wydania:2011-08-26
Data wejscia w życie:2011-08-26
Data obowiązywania:2011-08-26

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 83, poz. 851 z 2011


Monitor Polski Nr 83                — 6603 —                Poz. 851


851

ZARZĄDZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy Na podstawie art.  6 ust.  1 pkt  1 ustawy z  dnia 13  kwietnia 2007  r. o  Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.  U. Nr  89, poz.  589, z  późn. zm.1)), na wniosek Głównego Inspektora Pracy, zarządza się, co następuje: §

1. W statucie Państwowej Inspekcji Pracy, stanowiącym załącznik do zarządzenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 27 sierpnia 2007  r. w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy (M. P. Nr 58, poz. 657, z 2009 r. Nr 8, poz. 76 oraz z 2011 r. Nr 2, poz. 19), w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W  skład Głównego Inspektoratu Pracy wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Głównego Inspektora Pracy;

1)

2) Departament Nadzoru i Kontroli;

3) Departament Legalności Zatrudnienia;

4) Departament Planowania, Analiz i Statystyki;

5) Departament Prawny;

6) Departament Prewencji i Promocji;

7) Departament Organizacyjny;

8) Departament Budżetu i Finansów;

9) Sekcja Spraw Osobowych;

10) Sekcja Kontroli Wewnętrznej;

11) Sekcja Audytu Wewnętrznego;

12) Biuro Informacji;

13) Kancelaria Tajna.”.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1656, z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 20, poz.  106, z  2010  r. Nr  109, poz.  708, Nr  182, poz.  1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 73, poz. 390, Nr 142, poz. 829 i Nr 171, poz. 1016.

§

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Marszałek Sejmu: G. Schetyna

pobierz plik

Monitor Polski Nr 83, poz. 851 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 857 z 20112011-09-14

  Komunikat nr 9/2011/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 września 2011 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 856 z 20112011-09-14

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2012

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 855 z 20112011-09-14

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 854 z 20112011-09-14

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany w składzie okręgowej komisji wyborczej w Pile powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 853 z 20112011-09-14

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania i sporządzania nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a oraz trybu ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 852 z 20112011-09-14

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 850 z 20112011-09-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 849 z 20112011-09-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 848 z 20112011-09-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 847 z 20112011-09-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 846 z 20112011-09-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 845 z 20112011-09-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 844 z 20112011-09-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 843 z 20112011-09-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 842 z 20112011-09-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 841 z 20112011-09-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 840 z 20112011-09-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 839 z 20112011-09-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 838 z 20112011-09-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2011 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 837 z 20112011-09-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2011 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2009 nr 8 poz. 76

  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy

 • Monitor Polski 2011 nr 2 poz. 19

  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy

 • Monitor Polski 2004 nr 15 poz. 233

  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-22 poz. 708

  Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

 • Monitor Polski 2002 nr 54 poz. 740

  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2002 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.