Logowanie

Monitor Polski Nr 83, poz. 852 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-14
Data wydania:2011-08-22
Data wejscia w życie:2011-08-22
Data obowiązywania:2011-08-22

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 83, poz. 852 z 2011


Monitor Polski Nr 83                — 6604 —                Poz. 852


852

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 22 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. Na podstawie art. 79 § 1 i art. 161 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje: §

1. W załączniku do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z  dnia 17 sierpnia 2011  r. w  sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w  wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i  do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011  r. (M. P. Nr  80, poz.

806) w  pkt  14 ppkt  6 otrzymuje brzmienie:

1)

„6) przekazano nakładki na karty do głosowania sporządzone w  alfabecie Braille`a, zgodnie z  nakładem określonym w pkt 7 ppkt 2 i 3 załącznika do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z  dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania i  sporządzania nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a oraz trybu ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i  do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. (M. P. Nr 80, poz. 807);”. §

2. Uchwała wchodzi w  życie z  dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: S.J. Jaworski

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2011  r. Nr  94, poz.  550, Nr  102, poz.  588, Nr  134, poz.  777,  Nr  147, poz.  881, Nr  149, poz.  889 i  Nr  171, poz. 1016.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 83, poz. 852 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 857 z 20112011-09-14

  Komunikat nr 9/2011/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 września 2011 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 856 z 20112011-09-14

  Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2012

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 855 z 20112011-09-14

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 854 z 20112011-09-14

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany w składzie okręgowej komisji wyborczej w Pile powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 853 z 20112011-09-14

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania i sporządzania nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a oraz trybu ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 851 z 20112011-09-14

  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 850 z 20112011-09-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 849 z 20112011-09-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 848 z 20112011-09-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 847 z 20112011-09-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 846 z 20112011-09-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 845 z 20112011-09-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 844 z 20112011-09-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 843 z 20112011-09-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 842 z 20112011-09-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 841 z 20112011-09-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 840 z 20112011-09-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 839 z 20112011-09-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 838 z 20112011-09-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2011 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 837 z 20112011-09-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2011 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

porady prawne online

Porady prawne

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Wybory samorządowe a wybory do sejmu i senatu

  Czym różnią się wybory samorządowe od wyborów do sejmu i senatu?

 • Droga ustawy od Sejmu do Prezydenta

  17 czerwca 2004 została uchwalona przez Sejm nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ile czasu ma Prezydent na podpisanie zmian? Co oznacza "vacatio legis"? Jakie (...)

 • Zezwolenie na import złomu

  Firma chce prowadzić handel złomem. Złom ma trafiać do Polski lub sprzedawany będzie z Polski do innych krajów. Czy import złomu do Polski wymaga pozwolenia Ministerstwa (...)

 • Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych

  Czy Prezydent RP dysponuje możliwościami sprawowania władzy nad siłami zbrojnymi RP? Czy ma wpływ na działania prawne związane z siłami zbrojnymi RP? Czy jest osobą (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2001 nr 31 poz. 524

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 września 2001 r. w sprawie zmiany wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2001 r. dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu pracy w przygotowywaniu i przeprowadzaniu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 23 września 2001 r.

 • Monitor Polski 2013 poz. 124

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących stosowania uchwał Państwowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji

 • Monitor Polski 2001 nr 27 poz. 445

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2001 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Monitor Polski 2011 nr 83 poz. 853

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania i sporządzania nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a oraz trybu ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • Monitor Polski 2011 nr 35 poz. 415

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.