Logowanie

Monitor Polski Nr 83, poz. 856 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2012

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-14
Data wydania:2011-08-31
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 83, poz. 856 z 2011


Monitor Polski Nr 83                — 6611 —                Poz. 856


856

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2012 Na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001  r. o  obowiązkach przedsiębiorców w  zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z 2009 r. Nr 79, poz. 666 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622), zwanej dalej „ustawą”, ogłasza się, że maksymalne stawki opłat produktowych na rok 2012 wynoszą odpowiednio:

1)

1) dla opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy — 4,45 zł za 1 kg;

2) dla produktów wymienionych w poz. 1 w załączniku nr 3 do ustawy — 2,98 zł za 1 kg;

3) dla produktów wymienionych w poz. 3 w załączniku nr 3 do ustawy — 2,98 zł za 1 kg dla opony nowej i  używanej regenerowanej (bieżnikowanej) oraz 11,89 zł za 1 kg dla opony używanej nieregenerowanej (niebieżnikowanej). Minister Środowiska: A. Kraszewski

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra  Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

pobierz plik

Monitor Polski Nr 83, poz. 856 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 857 z 20112011-09-14

  Komunikat nr 9/2011/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 9 września 2011 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 855 z 20112011-09-14

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 854 z 20112011-09-14

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany w składzie okręgowej komisji wyborczej w Pile powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 853 z 20112011-09-14

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu drukowania kart do głosowania i sporządzania nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a oraz trybu ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 852 z 20112011-09-14

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 851 z 20112011-09-14

  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Inspekcji Pracy

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 850 z 20112011-09-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 849 z 20112011-09-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 848 z 20112011-09-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 847 z 20112011-09-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 846 z 20112011-09-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 845 z 20112011-09-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 844 z 20112011-09-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 843 z 20112011-09-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 842 z 20112011-09-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 841 z 20112011-09-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2011 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 840 z 20112011-09-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 839 z 20112011-09-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 czerwca 2011 r. o nadaniu orderów

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 838 z 20112011-09-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2011 r. o nadaniu odznaczenia

 • Monitor Polski Nr 83, poz. 837 z 20112011-09-14

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2011 r. o nadaniu orderu i odznaczeń

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.