Logowanie

Monitor Polski Nr 87, poz. 910 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2011 r. nr 1131-7-2011 o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-30
Data wydania:2011-08-24
Data wejscia w życie:2011-08-25
Data obowiązywania:2011-08-25

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 87, poz. 910 z 2011


Monitor Polski Nr 87                — 6708 —                Poz. 910


910

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 sierpnia 2011 r. nr 1131-7-2011 o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego Na podstawie art. 17 ust. 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997  r. o  Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z  2005  r. Nr  1, poz. 2 i  Nr  167, poz. 1398, z  2006  r. Nr  157, poz. 1119, z  2007  r. Nr  25, poz.  162 i  Nr  61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164, z 2010 r. Nr 109, poz. 709 i  Nr  257, poz. 1724 oraz z  2011  r. Nr  75, poz. 398 i Nr 117, poz. 676), na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego, odwołuję z dniem 25 sierpnia 2011  r. Pana Zbigniewa Hockubę ze stanowiska członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Monitor Polski Nr 87, poz. 910 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 920 z 20112011-09-30

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 września 2011 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 919 z 20112011-09-30

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 918 z 20112011-09-30

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 16 września 2011 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 917 z 20112011-09-30

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2011 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2010 r.

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 916 z 20112011-09-30

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 915 z 20112011-09-30

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 914 z 20112011-09-30

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na IV kwartał 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 913 z 20112011-09-30

  Zarządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 1 września 2011 r. w sprawie postępowania kontrolnego

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 912 z 20112011-09-30

  Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 911 z 20112011-09-30

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2011 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz trybu i zasad powoływania pełnomocników okręgowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 909 z 20112011-09-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2011 r. nr 1131-6-11 o powołaniu w skład Państwowej Komisji Wyborczej

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 908 z 20112011-09-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2011 r. nr 1130-9-2011 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 907 z 20112011-09-30

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2011 r. w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem księdza Piotra Skargi

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 906 z 20112011-09-30

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2011 r. w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Józefa Ignacego Kraszewskiego

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 905 z 20112011-09-30

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2011 r. w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka

porady prawne online

Porady prawne

 • Prezydent jako zwierzchnik Sił Zbrojnych

  Czy Prezydent RP dysponuje możliwościami sprawowania władzy nad siłami zbrojnymi RP? Czy ma wpływ na działania prawne związane z siłami zbrojnymi RP? Czy jest osobą (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Limit stopy procentowej pożyczki w lombardzie

  Osoba fizyczna prowadzi lombard, która udziela pożyczek dla innych osób fizycznych pod zastaw rzeczy. Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące stopy procentowej udzielanych (...)

 • Ustawa antylichwiarska a oprocentowanie weksla

  Czy ustawa "antylichwiarska" z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2005r.), która wejdzie (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.