Logowanie

Monitor Polski Nr 87, poz. 917 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2011 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2010 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-09-30
Data wydania:2011-09-23
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 87, poz. 917 z 2011


Monitor Polski Nr 87                — 6742 —                Poz. 917


917

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 23 września 2011 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2010 r. Na podstawie art.  18 ustawy z  dnia 15 listopada 1984  r. o  podatku rolnym (Dz. U. z  2006  r. Nr  136, poz. 969, z późn. zm.1)) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rol1)

nych z  1 ha przeliczeniowego wynosił w  2010  r. 2278 zł. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: J. Witkowski

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825, z 2007 r. Nr 109, poz. 747, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475.

pobierz plik

Monitor Polski Nr 87, poz. 917 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 920 z 20112011-09-30

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 września 2011 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 919 z 20112011-09-30

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 września 2011 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 918 z 20112011-09-30

  Komunikat Ministra Gospodarki z dnia 16 września 2011 r. o wydanej decyzji w sprawie nadania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 916 z 20112011-09-30

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 915 z 20112011-09-30

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2011 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 914 z 20112011-09-30

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na IV kwartał 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 913 z 20112011-09-30

  Zarządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 1 września 2011 r. w sprawie postępowania kontrolnego

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 912 z 20112011-09-30

  Zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 911 z 20112011-09-30

  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2011 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania i wyników wyborów oraz trybu i zasad powoływania pełnomocników okręgowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 910 z 20112011-09-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2011 r. nr 1131-7-2011 o odwołaniu członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 909 z 20112011-09-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 sierpnia 2011 r. nr 1131-6-11 o powołaniu w skład Państwowej Komisji Wyborczej

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 908 z 20112011-09-30

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2011 r. nr 1130-9-2011 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 907 z 20112011-09-30

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2011 r. w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem księdza Piotra Skargi

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 906 z 20112011-09-30

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2011 r. w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Józefa Ignacego Kraszewskiego

 • Monitor Polski Nr 87, poz. 905 z 20112011-09-30

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2011 r. w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 671

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2012 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2011 r.

 • Monitor Polski 2007 nr 66 poz. 738

 • Monitor Polski 2010 nr 68 poz. 858

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2009 r.

 • Monitor Polski 2009 nr 62 poz. 829

  Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2009 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2008 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-23 poz. 1640

  Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.