Logowanie

Monitor Polski Nr 91, poz. 945 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 października 2011 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-10-13
Data wydania:2011-10-10
Data wejscia w życie:2011-10-13
Data obowiązywania:2011-10-13

Treść dokumentu: Monitor Polski Nr 91, poz. 945 z 2011


Monitor Polski Nr 91                — 6802 —                Poz. 945


945

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 października 2011 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz.  U. Nr  162, poz.  1117, z późn. zm.1)), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje: § 1. W okresie od dnia 14 października 2011 r. do dnia 13 kwietnia 2012 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w  Islamskiej Republice Afganistanu, zwany dalej „PKW”, o  liczebności do 2500 żołnierzy i pracowników wojska w Islamskiej Republice Afganistanu oraz 200 żołnierzy i pracowników wojska w odwodzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z możliwością ich krótkotrwałego użycia w  Islamskiej Republice Afganistanu w  przypadku wystąpienia zagrożenia dla Polskiego Kontyngentu Wojskowego, bez konieczności rotacji żołnierzy i  pracowników wojska stacjonujących w Islamskiej Republice Afganistanu. § 

2. PKW działa w  składzie sił biorących udział w operacji Międzynarodowych Sił Wspierania Bezpieczeństwa.

1)

§  3. 

1. PKW jest podporządkowany operacyjnie Dowódcy Międzynarodowych Sił Wspierania Bezpieczeństwa w Islamskiej Republice Afganistanu.

2. Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej. § 4. Za współpracę z Dowództwem Międzynarodowych Sił Wspierania Bezpieczeństwa w zakresie kierowania działalnością i  zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej. § 5. Górny limit ilościowy uzbrojenia i sprzętu wojskowego PKW określa utworzony w tym celu etat. § 6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, z 2009 r. Nr 79, poz. 669 i Nr 161, poz. 1278, z 2010 r. Nr 240, poz. 1601 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1203.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Monitor Polski Nr 91, poz. 945 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 91, poz. 948 z 20112011-10-13

  Komunikat nr 10/2011/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 12 października 2011 r. w sprawie stałych stóp procentowych — stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

 • Monitor Polski Nr 91, poz. 947 z 20112011-10-13

  Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 16 września 2011 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

 • Monitor Polski Nr 91, poz. 946 z 20112011-10-13

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2011 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2010 nr 72 poz. 913

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2010 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu

 • Monitor Polski 2009 nr 65 poz. 857

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2009 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu

 • Monitor Polski 2010 nr 21 poz. 200

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2010 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu

 • Monitor Polski 2012 poz. 744

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 2012 r. o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu

 • Monitor Polski 2007 nr 72 poz. 774


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.