Logowanie

Monitor Polski Poz. 1004 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-12-21
Data wydania:2012-08-29
Data wejscia w życie:2012-08-29
Data obowiązywania:2012-08-29

Treść dokumentu: Monitor Polski Poz. 1004 z 2012


MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 1004

Rej. 427/2012

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101, poz. 1177, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 194, poz. 1432, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 123, poz. 848, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 155, poz. 1041 oraz z 2011 r. Nr 205, poz. 1207) odznaczeni zostają: na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Janus Andrzej Bartłomiej, na wniosek Wojewody Śląskiego: za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Czapla Grzegorz Jacek, BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej

3. Kierat Dariusz, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i propagowania czytelnictwa:

4. Szatan Dorota Izabela,

5. Walczak Elżbieta Alicja, na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i propagowania pszczelarstwa: ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Sękul Zdzisław,

7. Wijas Stanisław Wojciech, SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Lato Jan Józef,

Monitor Polski

–2– BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Poz. 1004

9. Adamczyk Janusz Zbigniew, na wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: za zasługi w propagowaniu idei czerwonokrzyskiej: ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Przybysz Wiesława Janina, SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

11. Łączkowska Anna Zofia,

12. Pielak Ewa Monika, za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej: SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

13. Mięsak Dariusz, BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Arnista Zbigniew,

15. Świerszcz Andrzej, za zasługi w działalności na rzecz edukacji i bezpieczeństwa w ruchu drogowym BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Bogdanowicz Leszek Marian, na wniosek Wojewody Wielkopolskiego: za zasługi w działalności społecznej na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego: ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

17. Bogusz Marian Bolesław,

18. Zajfert Paweł Franciszek, BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

19. Swiniarski Andrzej Bolesław,

20. Żyro Bogumił, ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

21. Hańćkowiak Stanisław Kazimierz, za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia

22. Michlewicz Marcin Edward, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

23. Jurga Hieronim,

24. Kupidura Ryszard,

25. Kwaśna Krystyna,

26. Pańczak Zuzanna,

27. Podsada Michał Julian, SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Bruździńska Krystyna,

29. Gołek Zenon,

30. ks. Grośty Sławomir,

31. Przekop Maria Wanda,

32. Pylińska Teresa Mariola,

33. Stefan Maria,

34. Śmiałek Jan, BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

35. Ratajczyk Maria Jolanta,

Monitor Polski

–3–

Poz. 1004

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej: SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

36. Górecki Kamil Krzysztof,

37. Żołędziewski Marek, BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

38. Adamczak-Puk Arleta,

39. Bartkowiak Krystyna,

40. Józefiak Krzysztof,

41. Szymalak Adam Wojciech, BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu strzeleckiego

42. Erenc Łukasz Patryk, za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

43. Śmigielski Henryk, na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego za zasługi w działalności na rzecz rozwoju turystyki SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

44. Steć Barbara Maria. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

pobierz plik

Monitor Polski Poz. 1004 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1024 z 20122012-12-31

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 100-lecie Teatru Polskiego w Warszawie, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1023 z 20122012-12-29

  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1022 z 20122012-12-29

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1021 z 20122012-12-29

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1020 z 20122012-12-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1019 z 20122012-12-28

  Zarządzenie Nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zniesienia Rady Rozwoju Nauki i Technologii

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1018 z 20122012-12-27

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1017 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1016 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1015 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1014 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1013 z 20122012-12-24

  Zarządzenie Nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1012 z 20122012-12-24

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1011 z 20122012-12-24

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1010 z 20122012-12-24

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1009 z 20122012-12-21

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1008 z 20122012-12-21

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1007 z 20122012-12-21

  Zarządzenie Nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1006 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1005 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.