Logowanie

Monitor Polski Poz. 153 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-03-22
Data wydania:2012-03-15
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Poz. 153 z 2012


MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 22 marca 2012 r. Poz. 153

KOMUNIKAT MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO

1) zdnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Na podstawie art.35 ust.7 pkt2 ustawy zdnia 6 grudnia 2006r. ozasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z2009r. Nr84, poz. 712 iNr157, poz. 1241 oraz z2011r. Nr279, poz. 1644) ogłasza się, że:

1)  mienione wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego nrMRR/IiŚ/3(4)/02/12 wzakresie sprawozdawczości Programu z Operacyjnego Infrastruktura iŚrodowisko, wydane na podstawie art.35 ust.3 pkt6 ustawy zdnia 6 grudnia 2006r. ozasadach prowadzenia polityki rozwoju, zostały opublikowane na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: http://www.mrr.gov.pl wzakładce Fundusze Europejskie/Wytyczne MRR/Obowiązujące/Szczegółowe oraz http://www funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce Dokumenty i wytyczne/Wytyczne polskie/Szczegółowe – obowiązujące Program Operacyjny Infrastruktura iŚrodowisko;

2)  mienione wytyczne, októrych mowa wpkt 1, są stosowane od dnia 20 lutego 2012r. z Minister Rozwoju Regionalnego: wz. A. Zdziebło

1)

M  inister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie §1 ust.2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz.U. Nr248, poz. 1487).

pobierz plik

Monitor Polski Poz. 153 z 2012 - pozostałe dokumenty:

  • Monitor Polski Nr 0, poz. 1024 z 20122012-12-31

    Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 100-lecie Teatru Polskiego w Warszawie, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

  • Monitor Polski Nr 0, poz. 1023 z 20122012-12-29

    Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli

  • Monitor Polski Nr 0, poz. 1022 z 20122012-12-29

    Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

  • Monitor Polski Nr 0, poz. 1021 z 20122012-12-29

    Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie

  • Monitor Polski Nr 0, poz. 1020 z 20122012-12-28

    Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

  • Monitor Polski Nr 0, poz. 1019 z 20122012-12-28

    Zarządzenie Nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zniesienia Rady Rozwoju Nauki i Technologii

  • Monitor Polski Nr 0, poz. 1018 z 20122012-12-27

    Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

  • Monitor Polski Nr 0, poz. 1017 z 20122012-12-27

    Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

  • Monitor Polski Nr 0, poz. 1016 z 20122012-12-27

    Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

  • Monitor Polski Nr 0, poz. 1015 z 20122012-12-27

    Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

  • Monitor Polski Nr 0, poz. 1014 z 20122012-12-27

    Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

  • Monitor Polski Nr 0, poz. 1013 z 20122012-12-24

    Zarządzenie Nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

  • Monitor Polski Nr 0, poz. 1012 z 20122012-12-24

    Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

  • Monitor Polski Nr 0, poz. 1011 z 20122012-12-24

    Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

  • Monitor Polski Nr 0, poz. 1010 z 20122012-12-24

    Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu

  • Monitor Polski Nr 0, poz. 1009 z 20122012-12-21

    Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia

  • Monitor Polski Nr 0, poz. 1008 z 20122012-12-21

    Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

  • Monitor Polski Nr 0, poz. 1007 z 20122012-12-21

    Zarządzenie Nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

  • Monitor Polski Nr 0, poz. 1006 z 20122012-12-21

    Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderu

  • Monitor Polski Nr 0, poz. 1005 z 20122012-12-21

    Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

  • Monitor Polski Nr 0, poz. 1004 z 20122012-12-21

    Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

  • Monitor Polski 2010 nr 3 poz. 22

    Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie sprawozdawczości Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

  • Monitor Polski 2012 poz. 61

    Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie zmienionych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

  • Monitor Polski 2008 nr 1 poz. 13

  • Monitor Polski 2011 nr 97 poz. 985

    Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2011 r. o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

  • Monitor Polski 2012 poz. 781

    Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2012 r. o zmianach wprowadzonych do Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.