Logowanie

Monitor Polski Poz. 17 z 2012

Wyszukiwarka

Tytuł:

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 grudnia 2011 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2012-01-16
Data wydania:2011-12-20
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Monitor Polski Poz. 17 z 2012


MONITOR POLSKI

DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 16 stycznia 2012 r. Pozycja 17

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20 grudnia 2011 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że obowiązek złożenia sprawozdań o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. ciążył na 79 partiach politycznych wpisanych do ewidencji partii politycznych (EwP) według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r., spośród których w terminie ustawowym sprawozdania złożyły 74 partie polityczne. Sprawozdania złożyły także partie: Polska Partia Ekologiczna (EwP 144)1) oraz Inicjatywa RP (EwP 197), wykreślone z ewidencji w 2010 r. Ponadto – z naruszeniem ustawowego terminu – sprawozdania złożyły partie: Wolność i Praworządność (EwP 236), Stronnictwo Ludowe „Piast” (EwP 283), Polska Partia Internetowa (EwP

300) i Ruch Poparcia (EwP 306). Państwowa Komisja Wyborcza zbadała sprawozdania 80 partii politycznych i zgodnie z art. 38a ust. 1 ustawy postanowiła:

1) przyjąć bez zastrzeżeń sprawozdania 35 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 1 do komunikatu;

2) przyjąć ze wskazaniem uchybień sprawozdania 29 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 2 do komunikatu;

3) odrzucić sprawozdania 16 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 3 do komunikatu. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: wz. K. Czaplicki

1)

W komunikacie i w wykazie załączników kursywą oznaczono partie polityczne wykreślone z ewidencji w 2010 r.

Monitor Polski

–2–

Poz. 17

Załączniki do komunikatu Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 grudnia 2011 r. (poz. 17)

Załącznik nr 1

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2010 R. ZOSTAŁY PRZYJĘTE BEZ ZASTRZEŻEŃ

1. Stronnictwo Demokratyczne (EwP

2)

2. Partia Demokratyczna – demokraci.pl (EwP

12)

3. Polski Ruch Uwłaszczeniowy (EwP

33)

4. Forum Samorządowe (EwP

73)

5. Ruch Katolicko Narodowy (EwP

76)

6. Porozumienie Polskie (EwP

90)

7. Prawo i Sprawiedliwość (EwP

124)

8. Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (EwP

131)

9. Polska Partia Ekologiczna (EwP

144)

10. Liga Obrony Suwerenności (EwP

148)

11. Partia Postępu Antyklerykalna Polska (EwP

155)

12. Chrześcijańska Demokracja III Rzeczypospolitej Polskiej (EwP

176)

13. Stronnictwo Ludowe Ojcowizna (EwP

193)

14. Inicjatywa RP (EwP

197)

15. Stronnictwo Narodowe (EwP

203)

16. Stronnictwo Narodowe im. Dmowskiego Romana (EwP

215)

17. Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka (EwP

219)

18. Unia Lewicy III RP (EwP

227)

19. Polski Ruch Monarchistyczny (EwP

229)

20. Ruch Patriotyczny (EwP

232)

21. Stronnictwo Polska Racja Stanu (EwP

234)

22. Polskie Porozumienie Przedsiębiorczości i Pracy (EwP

243)

23. Sztandar Matki Boskiej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski (EwP

246)

24. Porozumienie Pokoleń (EwP

252)

25. Obrona Narodu Polskiego (EwP

257)

26. Partia Kobiet (EwP

259)

27. Konfederacja Polski Niepodległej (EwP

261)

28. Stronnictwo „Odrodzenie Rzeczypospolitej” (EwP

272)

29. Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe (EwP

276)

30. Stronnictwo „Piast” (EwP

277)

31. Polska Socjalistyczna Partia Robotnicza (EwP

287)

32. Polska Patriotyczna (EwP

296)

33. Nasz Dom Polska – Samoobrona Andrzeja Leppera (EwP

298)

34. Lepsza Polska (EwP

302)

35. Ruch Przełomu Narodowego (EwP 305)

Monitor Polski

–3–

Poz. 17

Załącznik nr 2

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2010 R. ZOSTAŁY PRZYJĘTE ZE WSKAZANIEM UCHYBIEŃ

1. Polska Partia Socjalistyczna (EwP

4) Wskazane uchybienia polegają na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym oraz na niewprowadzeniu do umowy rachunku bankowego Funduszu Wyborczego zastrzeżenia o dopuszczalnych formach wpłat na ten rachunek.

2. Ruch Odbudowy Polski (EwP

5) Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

3. Unia Polityki Realnej (EwP

23) Wskazane uchybienia polegają na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym oraz na niewprowadzeniu do umowy rachunku bankowego Funduszu Wyborczego zastrzeżenia o dopuszczalnych formach wpłat na ten rachunek.

4. Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP

34) Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

5. Polska Wspólnota Narodowa (EwP

48) Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

6. Krajowa Partia Emerytów i Rencistów (EwP

49) Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot wydatków niezgodnych ze stanem faktycznym.

7. Liga Polskich Rodzin (EwP

53) Wskazane uchybienia polegają na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym oraz na nieprowadzeniu ewidencji księgowej zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości.

8. Unia Pracy (EwP

62) Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

9. Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP

87) Wskazane uchybienie polega na przyjęciu środków finansowych wpłaconych na Fundusz Wyborczy gotówką.

10. Przymierze Ludowo-Narodowe (EwP

113) Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

11. Unia Polskich Ugrupowań Monarchistycznych (EwP

136) Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

12. Komunistyczna Partia Polski (EwP

152) Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

13. Demokratyczna Partia Lewicy (EwP

160) Wskazane uchybienie polega na niedołączeniu do sprawozdania wykazu składek członkowskich wpłaconych na rachunek bankowy.

14. Zieloni 2004 (EwP

182) Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

15. Przymierze dla Polski (EwP

200) Wskazane uchybienie polega na przyjęciu środków finansowych wpłaconych na Fundusz Wyborczy gotówką.

Monitor Polski

16. Polska Partia Pracy (EwP 211)

–4–

Poz. 17

Wskazane uchybienie polega na przyjęciu środków finansowych wpłaconych na rzecz partii gotówką, w kwocie przekraczającej limit wpłat dokonywanych w tej formie.

17. Związek Weteranów Wojny (EwP

212) Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

18. Organizacja Narodu Polskiego – Liga Polska (EwP

213) Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

19. Wolność i Praworządność (EwP

236) Wskazane uchybienia polegają na złożeniu sprawozdania z naruszeniem terminu ustawowego, wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym oraz na nieutworzeniu Funduszu Wyborczego pomimo udziału partii w wyborach.

20. Związek Słowiański (EwP

253) Wskazane uchybienia polegają na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym oraz na przyjęciu środków finansowych wpłaconych na Fundusz Wyborczy gotówką.

21. Ruch Ludowo-Narodowy (EwP

258) Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

22. Partia Zielonych (EwP

260) Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

23. Elektorat (EwP

281) Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

24. Stronnictwo Ludowe „Piast” (EwP

283) Wskazane uchybienie polega na złożeniu sprawozdania z naruszeniem terminu ustawowego.

25. Europa Wolnych Ojczyzn – Partia Polska (EwP

293) Wskazane uchybienie polega na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

26. Przymierze Narodu Polskiego (EwP

294) Wskazane uchybienia polegają na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów i wydatków niezgodnych ze stanem faktycznym oraz na niepowiadomieniu Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu Funduszu Wyborczego.

27. Polska Plus (EwP

299) Wskazane uchybienie polega na nieprowadzeniu ewidencji księgowej zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości.

28. Polska Partia Internetowa (EwP

301) Wskazane uchybienia polegają na złożeniu sprawozdania z naruszeniem terminu ustawowego oraz na wykazaniu w sprawozdaniu kwot przychodów niezgodnych ze stanem faktycznym.

29. Ruch Poparcia (EwP

306) Wskazane uchybienie polega na złożeniu sprawozdania z naruszeniem terminu ustawowego.

Monitor Polski

–5–

Poz. 17

Załącznik nr 3

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH SPRAWOZDANIA O ŹRÓDŁACH POZYSKANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W 2010 R. ZOSTAŁY ODRZUCONE

1. Narodowe Odrodzenie Polski (EwP

58) Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek niezłożenia sprawozdania finansowego z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego, co uniemożliwiło stwierdzenie, że udział partii w tych wyborach został sfinansowany w sposób zgodny z ustawą o partiach politycznych.

2. Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (EwP

88) Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek nieodprowadzenia środków finansowych pochodzących z darowizn na rachunek bankowy partii.

3. Racja Polskiej Lewicy (EwP

140) Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia środków finansowych od obywateli polskich mających stałe miejsce zamieszkania poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Partia Zielonych Rzeczypospolitej Polskiej (EwP

162) Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek nieodprowadzenia środków finansowych pochodzących z darowizn na rachunek bankowy partii.

5. Jedność Rzemieślniczo-Kupiecka (EwP

170) Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia wartości niepieniężnej od osoby prawnej.

6. Polska Partia Narodowa (EwP

180) Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek nieudzielenia wyjaśnień dotyczących gospodarki finansowej partii, co uniemożliwiło stwierdzenie, że całość gospodarki finansowej partii prowadzona była zgodnie z ustawą o partiach politycznych.

7. Socjaldemokracja Polska (EwP

191) Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek spłaty przez osoby fizyczne z własnych środków zobowiązań partii, co jest równoznaczne z udzielaniem partii pożyczek pozabankowych.

8. Stronnictwo Pracy (EwP

196) Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek nieudzielenia wyjaśnień dotyczących gospodarki finansowej partii, co uniemożliwiło stwierdzenie, że całość gospodarki finansowej partii prowadzona była zgodnie z ustawą o partiach politycznych.

9. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych i Specjalnej Troski (EwP

231) Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek przyjęcia środków finansowych od osoby prawnej.

10. Prawica Rzeczypospolitej (EwP

266) Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek spłaty przez osoby fizyczne z własnych środków zobowiązań partii, co jest równoznaczne z udzielaniem partii pożyczek pozabankowych.

11. Samoobrona Patriotyczna (EwP

268) Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek nieudzielenia wyjaśnień dotyczących gospodarki finansowej partii, co uniemożliwiło stwierdzenie, że całość gospodarki finansowej partii prowadzona była zgodnie z ustawą o partiach politycznych.

12. Libertas (EwP

270) Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek nieudzielenia wyjaśnień dotyczących gospodarki finansowej partii, co uniemożliwiło stwierdzenie, że całość gospodarki finansowej partii prowadzona była zgodnie z ustawą o partiach politycznych.

13. Polska Lewica (EwP

279) Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek nieodprowadzenia środków finansowych pochodzących z darowizn na rachunek bankowy partii oraz przyjęcia środków finansowych od osoby niebędącej obywatelem polskim.

Monitor Polski

14. Chrześcijańska Inicjatywa Społeczna (EwP 285)

–6–

Poz. 17

Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek nieodprowadzenia środków finansowych pochodzących z darowizn na rachunek bankowy partii oraz finansowania udziału partii w wyborach ze środków niepochodzących z Funduszu Wyborczego.

15. Partia Regionów (EwP

286) Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek spłaty przez osoby fizyczne z własnych środków zobowiązań partii, co jest równoznaczne z udzielaniem partii pożyczek pozabankowych.

16. Forum Ogólnospołeczne Rzeczypospolitej Polskiej (EwP

300) Sprawozdanie zostało odrzucone wskutek nieodprowadzenia środków finansowych pochodzących z darowizn na rachunek bankowy partii.

pobierz plik

Monitor Polski Poz. 17 z 2012 - pozostałe dokumenty:

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1024 z 20122012-12-31

  Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł i 10 zł, upamiętniających 100-lecie Teatru Polskiego w Warszawie, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1023 z 20122012-12-29

  Zarządzenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wynagradzania pracowników Najwyższej Izby Kontroli

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1022 z 20122012-12-29

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1021 z 20122012-12-29

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku sędziego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1020 z 20122012-12-28

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 grudnia 2012 r. o przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowo i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1019 z 20122012-12-28

  Zarządzenie Nr 112 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zniesienia Rady Rozwoju Nauki i Technologii

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1018 z 20122012-12-27

  Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1017 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1016 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1015 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1014 z 20122012-12-27

  Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 grudnia 2012 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1013 z 20122012-12-24

  Zarządzenie Nr 111 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1012 z 20122012-12-24

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1011 z 20122012-12-24

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2012 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1010 z 20122012-12-24

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru uzupełniającego skład Trybunału Stanu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1009 z 20122012-12-21

  Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 grudnia 2012 r. o liczbie stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewidzianych do objęcia

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1008 z 20122012-12-21

  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1007 z 20122012-12-21

  Zarządzenie Nr 110 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1006 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu orderu

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1005 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

 • Monitor Polski Nr 0, poz. 1004 z 20122012-12-21

  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r. o nadaniu odznaczeń

porady prawne online

Porady prawne

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Pomoc de minimis - kolejne lata

  Jestem małym podatnikiem. W latach 2008-2010 skorzystałem z jednorazowej amortyzacji. Łącznie w ciągu 3 lat nie przekroczyłem 200 tyś euro (zamortyzowałem łącznie (...)

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • Limit VAT - najem prywatny i działalność

  Od roku 2006 byłem zarejestrowany jako czynny podatnik VAT (rozliczałem VAT, składałem deklaracje VAT-7) - najem prywatny, lokale użytkowe. Z uwagi na obroty nie przekraczające (...)

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2013 poz. 108

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 lutego 2013 r. zmieniający komunikat o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2011 r.

 • Monitor Polski 2012 poz. 16

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 grudnia 2011 r. o przyjętych i odrzuconych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2010 r.

 • Monitor Polski 2002 nr 29 poz. 463

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2002 r. w sprawie sprawozdania o źródłach pozyskania środków finansowych przez partię polityczną Porozumienie Centrum.

 • Monitor Polski 2005 nr 68 poz. 958

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 listopada 2005 r. o przyjętych i odrzuconych sprawozdaniach partii politycznych o źródłach pozyskania środków finansowych w 2004 r.

 • Monitor Polski 2012 poz. 429

  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie informacji finansowych partii politycznych o subwencji otrzymanej z tytułu udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r., oraz o poniesionych z subwencji wydatkach w 2011 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.